Agrármérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Agrármérnöki

támogatott

4

M

N

K

Agrármérnöki

320 000 Ft

4

M

L

A

Agrármérnöki

támogatott

4

M

L

K

Agrármérnöki

320 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a bekerüléskor hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – a még hiányzó krediteket (24) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezheti meg a hallgató.

A fentiek a következő alapképzési szakok esetében alkalmazhatók:

 • Mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki
 • Állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki
 • Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
 • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
 • Természetvédelmi mérnöki
 • Vadgazda mérnöki alapképzési szakok.

Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ilyen szakok például:

 • Erdőmérnöki
 • Élelmiszermérnöki
 • Élelmiszer minőségbiztosítási agrármérnöki
 • Területfejlesztési mérnöki szakok
 • Biológiai alapképzési szakok

A képzésről

Olyan okleveles agrármérnökök képzése, akik képesek a mesterszakon elsa- játított mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására az agrártudományok területén. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben és szakirányú továbbkép- zésben történő részvételre.

 

Karrierlehetőségek

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken zajló termelő folyamatok, illetve minőségbiztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, az agrártudományokon belül választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére, a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, pályázati tevékenység menedzselésére, termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmé- nyek gyakorlati megvalósítására, környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.

 

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu