Állattenyésztő mérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Állattenyésztő mérnöki

320 000 Ft

4

Szóbeli felvételi elbeszélgetés: 2016.08.18.

 

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a bekerüléskor hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – a még hiányzó krediteket (24) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezheti meg a hallgató.

A fentiek a következő alapképzési szakok esetében alkalmazhatók:

 • Mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki
 • Állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki
 • Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
 • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
 • Természetvédelmi mérnöki
 • Vadgazda mérnöki alapképzési szakok.

Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ilyen szakok például:

 • Erdőmérnöki
 • Élelmiszermérnöki
 • Élelmiszer minőségbiztosítási agrármérnöki
 • Területfejlesztési mérnöki szakok
 • Biológiai alapképzési szakok

A képzésről

A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akiktermészettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-fel- dolgozási ésállattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-ter- melés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező,szintetizáló kutatási és innovációs tevékeny- ség végzésére. A végzettek alkalmasaktanulmányaik doktori képzés kereté- ben történő folytatására.

Karrierlehetőségek

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A végzett okleveles állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokré- tűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik alapján új vállalkozásba kezdhetnek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő telepeken, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldására is képesek.

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár