Szociális menedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Szociális menedzser továbbképzési szak

115 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

társadalomtudomány

 

Megnevezés (engedélyszám): OH-FIF/572-4/2011

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Felvételi követelmények:  Legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, hitéleti, orvos- és egészségtudomány.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
Cél, hogy a képzésben résztvevők képessé váljanak a helyi szociális szükségletek és erőforrások felmérésére, a helyi szükségletekhez és igényekhez igazodó szakmai programok megtervezésére, a programok megvalósításához szükséges erőforrások becsatornázására és e programok megvalósítására. Cél továbbá, hogy a hallgatók megismerjék az intézményi adminisztráció, ügyvitel és gazdálkodás alapvető elemeit, az intézményi működést alapvetően meghatározó jogi szabályozást, s ezáltal képessé váljanak szociális intézmények a jogszabályoknak megfelelő, szakmailag hatásos és gazdaságilag hatékony működtetésére.

Ismeretkörök:  
Szociálpolitika és rendszerstruktúrák: 17 kredit

A szociális intervenció alapjai és gyakorlata: 28 kredit

Szociális szféra jogi ismeretei: 23 kredit

Szociális szféra gazdálkodása és menedzsmentje: 42 kredit

A szakdolgozat kredit értéke 10 kredit.


Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős:  Dr. habil
Csizmadia Zoltán

Képzés kezdete: 2017 szeptember 15.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 14.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Vissza