Idegen nyelvi műveltségterületi továbbképzés tanító végzetséggel rendelkezők részére

A továbbképzés időtartama 4 félév.

 A félév tanfolyamdíja: 115.000,- Ft

A továbbképzésben tanítói oklevéllel és középszintű nyelvtudással rendelkező pedagógusok vehetnek részt.

A továbbképzés 15 fő/nyelv jelentkező esetén indul.

Az idegennyelvi műveltségi területen a továbbképzés a tanító alapképzésre épül, a műveltségi terület tanulmányi kötelezettségeinek sikeres teljesítéséről a hallgatók igazolást kapnak.

A továbbképzés lezárásának feltételei:

  • szakdolgozat elkészítése, melynek terjedelmét és követelményeit a tanszék határozza meg;
  • záróvizsga letétele a tanszék által kinevezett bizottság előtt;
  • a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a műveltségterületi tételsor alapján kifejtett feleletből áll.

 

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet (az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról)
14. § (2) bekezdésének alapján:

„tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának”.

 

Jelentkezési határidő 2017. szeptember 14.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). Képzés kezdete: 2017. szeptember 15.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

 

NÉMET műveltségterületi továbbképzés mintatanterve

4 félév

           

Félév

Tárgy

Neptun kód

 

óra/hét

óra/félév

számonkérés

kredit

I.

A

ALIDDNA1011

Német nyelvi képességfejlesztés

8

120

e

24

II.

A

ALIDDNA1012

Német nyelvi képességfejlesztés

3

45

e

11

 

A

ALIDDNA1021

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

3

45

e

11

 

A

ALIDDXA1031

Pedagógia blokk

 

12

e

3

 

B

ALIDDNB1041

Országismeret (választható)

2

 

30

 

e

 

3

 

 

 

ALIDDNB1051

Üzleti német nyelv (választható)

III.

A

ALIDDNA1013

Német nyelvi képességfejlesztés

5

75

v

15

 

A

ALIDDNA1022

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

3

45

e

11

 

A

ALIDDNA1000

Szakdolgozati projekt 1.

 

 

e

8

IV.

A

ALIDDNA1014

Német nyelvi képességfejlesztés

2

30

e

6

 

A

ALIDDNA1023

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

4

60

v

15

 

A

ALIDDXA1061

Pszichológia blokk

 

12

e

3

 

B

ALIDDNB1071

Irodalom (választható)

2

 

30

 

e

 

3

 

 

 

ALIDDNB1072

Nyelvpedagógia (választható)

 

A

ALIDDNA1000

Szakdolgozati projekt 2.

 

 

e

7

 

 

 

Összesen:

 

504

 

120

 

Kredit

 

Szakdolgozat: - 15 kredit

"A" tárgy: - 99 kredit

"B" tárgy: - 6 kredit


ANGOL műveltségterületi továbbképzés mintatanterve

4 félév

Félév

Tárgy

Neptun kód

 

óra/hét

óra/félév

számonkérés

kredit

I.

A

ALIDDAA1011

Angol nyelvi képességfejlesztés

8

120

e

24

II.

A

ALIDDAA1012

Angol nyelvi képességfejlesztés

3

45

e

11

 

A

ALIDDAA1021

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

3

45

e

11

 

A

ALIDDXA1031

Pedagógia blokk

 

12

e

3

 

B

 

ALIDDAB1041

Országismeret (választható)

2

 

30

 

e

 

3

 

 

ALIDDAB1051

Üzleti angol nyelv (választható)

III.

A

ALIDDAA1013

Angol nyelvi képességfejlesztés

5

75

v

15

 

A

ALIDDAA1022

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

3

45

e

11

 

A

ALIDDAA1000

Szakdolgozati projekt I.

 

 

e

8

IV.

A

ALIDDAA1014

Angol nyelvi képességfejlesztés

2

30

e

6

 

A

ALIDDAA1023

Szakmai kompetencia fejlesztés (módszertan+gyermekirodalom)

4

60

v

15

 

A

ALIDDXA1061

Pszichológia blokk

 

12

e

3

 

B

 

ALIDDAB1071

Irodalom (választható)

2

 

30

 

e

 

3

 

 

ALIDDAB1072

Nyelvpedagógia (választható)

 

 

ALIDDAA1001

Szakdolgozati projekt II.

 

 

e

7

 

 

 

Összesen:

 

504

 

120

           


Kredit

 

Szakdolgozat: - 15 kredit

"A" tárgy: - 99 kredit

"B" tárgy: - 6 kredit

Vissza