Controlling szakközgazdász

Részvétel feltétele: Gazdaságtudományok képzési területen - Alapképzésben szerzett fokozattal (BA), Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzési terület

L

K

controlling szakközgazdász

195 000 Ft

2

havonta

GAZD

A szakirányú továbbképzés megnevezése:

CONTROLLING SZAKKÖZGAZDÁSZ

 

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Controlling szakközgazdász

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok

 

A felvétel feltételei:

Gazdaságtudományok képzési területen

- Alapképzésben szerzett fokozattal (BA)

- Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Controlling szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés, stb.) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A controlling szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

-        A pénzügyi számvitellel, és így a számvitelnek, mint a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító jogszabályi előírásokban rögzített jellemzőit,

-        A vezetés információ forrásának a törvényi szinten keretjellegű szabályozottságát,

-        Az önköltségszámítás rendjét, módszereit,

-        Az IT alkalmazási területeit, fejlesztési folyamat szakaszait, résztvevőit, módszereit,

-        Az adattárházak, rendszerek és az operatív adatbázisok alkalmazásának összehasonlítását a döntéstámogatás szempontjából,

-        Informatikai adatvédelmet, biztonsági szabványokat,

-        Vezetői információs rendszereket

A controlling szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:

-        Értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a gazdálkodásban mutatkozó eltéréseket.

-        Elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét.

-        Kidolgozni a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást.

-        A vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére.

-        Értelmezi a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kíséri mindkét területet.

-        Önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit: jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés.

-        Kifejezni a stratégiai és az operatív controlling összefüggéseit.

-        Összeállítani a vállalat üzleti modelljét, ezáltal megteremti az eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolatot.

-        Ismeretei révén biztosítja az üzleti modellezést informatikai eszközökkel.

-        Költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat - ezen belül folyamatköltség- és a célköltség számításokat - végez, és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet.

-        Képes kiválasztani a controlling tevékenységek támogatását szolgáló informatikai alkalmazásokat, meghatározza a velük szemben támasztott követelményeket, kiépíti a rendszert és irányítja működtetését.

-        Kiválasztani a saját szervezeténél az adott feladat ellátásához célszerűen alkalmazható gazdasági és üzleti statisztikai módszereket (mikro- és makroszintű elemzésekhez szükséges közgazdasági háttérismeretek, piacelemzési eljárások, prognosztizáció stb.)

-        Értelmezni és használni az alapvető számviteli kimutatásokat (főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás).

-        A cash-flow kimutatás összeállítására

-        Projektbeszámolók önálló elkészítésére

-        Az informatika, az információs rendszerek alkalmazására

-        Kockázatmenedzselésre

Személyes adottságok, készségek

-          döntésképesség

-          megbízhatóság, precizitás

-          felelősségtudat

-          problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása)

-          tervezési és értékelési képesség,

-          információgyűjtő és rendszerező képesség,

-          elemző készség

-          visszacsatolási készség

-          logikus gondolkodás

-          kreativitás

-          ellenőrzőképesség

-          kapcsolatteremtő készség

-          hatékony kommunkációs képesség,

-          prezentációs képesség

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

-          Európai Unió jogi és gazdasági környezetére vonatkozó előírások alkalmazása,

-          A belső/vezetői ellenőrzési rendszer elemeit, az azok között fennálló kölcsönhatásokat elemezi és megérti,

-          A jövedelmezőség- és fedezetelemzéssel kapcsolatos számításokat végez, az ezekből kiinduló döntéseket előkészíti és támogatja,

-          A vállalatirányítási ismereteit alkalmazva részt vesz a közép-, illetve a felsővezetői döntések előkészítésében, továbbá a döntések meghozatalában a vállalat működésének minden területén,

-          Kidolgozza a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást,

-          Alkalmazni a gazdasági, piaci információkat a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, történő rendszerezését, értékelését és ehhez kapcsolódva segítik az üzleti stratégia kialakítását, illetve a közép- és felsővezető ez irányú döntéseinek előkészítését.

-          Képes integrálni a controllingot a vállalati stratégiában, a működési és az irányítási tevékenységben,

-          A controlling rendszer kialakításának irányítása, illetve a már működő rendszer egyes elemei között meglévő kölcsönhatások felülvizsgálata a vállalat/vállalkozás előrehaladása érdekében,

-          Értelmezi és alkalmazza a gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, adózási statisztikai, ellenőrzési) stratégiai és operatív kontrolling módszereket,

-          A menedzsment számára a vállalatfinanszírozáshoz – beruházási döntések, döntési kritériumok- cash flow –k becslése,

-          Önálló feladatmegoldásra, a döntések előkészítésére, koordinálására, projektek menedzselésére,

-          Megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, vezetői pozíciók betöltése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:     50 kreditpont

-        vállalati finanszírozás                                     9 kredit

-        pénzügyi, vezetői számvitel                            9 kredit

-        controlling                                                    16 kredit

-        információtechnológia                                    9 kredit

-        kockázatmenedzsment                                   4 kredit

-        adótervezés                                                   3 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

Controlling szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Tanterv

 

 

Tantárgy megnevezése

krp.

Köv.

krp.

Köv.

1.

Adatkezelés, üzleti statisztika

5

v

 

 

2.

Vezetői számvitel

5

v

 

 

3.

Kockázatmnedzsment

5

v

 

 

4.

Controlling rendszerek a gyakorlatban

4

f

 

 

5.

Pénzügyi és projekt controlling

5

v

 

 

6.

Controlling beszámolók

(REPORTING)

6

v

 

 

7.

Pénzügyi szolgáltatások és döntések

 

 

5

v

8.

HR controlling

 

 

5

v

9.

Controlling informatika

 

 

4

 

f

10.

Adótervezés

 

 

5

v

11.

Üzleti tervezés és elemzés (BUDGETING)

 

 

6

v

12.

Szakdolgozat

 

 

5

 

13.

Összesen

30

 

30

 

Kapcsolattartó:

Merkó-Benkő Judit kari titkár,
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel/fax: (30) 486-1697
Email: judit##kukac##sze.hu
Honlap: http://kgk.sze.hu

Jelentkezési határidő 2017. szeptember 14.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: judit@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610


Email: felveteli##kukac##sze.hu