2017 szeptemberétől angol nyelven is indul az Ellátásilánc-menedzsment MSc szak!

A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére és kontrolljára. Felkészítést kapnak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Miért érdemes ezt a szakot választani?

  • Versenyképes diploma
  • Gyakorlatorientált képzés
  • Szoros együttműködés ipari partnereinkkel
  • Számos álláslehetőség
  • Magas kezdő fizetés
  • Manager útlevél

 

Végzett hallgatóink elhelyezkedésére regionális, országos és nemzetközi szinten is széles körben nyílik lehetőség.

 

A képzés államilag támogatott és költségtérítéses formában is indul, csak nappali tagozaton!


 

További információk és felvételivel kapcsolatos tudnivalók az alábbi oldalon elérhetőek:

http://felveteli.sze.hu/catview/documlist/id/10404/m/8306