Emberi erőforrás tanácsadó MA - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

L

K

Emberi erőforrás tanácsadó

300 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditelismeréssel elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismerési eljárást kezdeményezni): andragógia, emberi erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok.

2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből

  • 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Jelentkezéskor kapható többletpontok:  maximum 5 többletpont kapható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 3 pont

A képzésről

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági jellegű ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.

A képzésben az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatják el a hallgatók, egyúttal a korábbiaknál nagyobb hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban kiemelt szerepet kap a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése. Ezek mellett a képzési programban szerepelnek még: foglalkoztatáspolitikai ismeretek, speciális andragógiai ismeretek, valamint a munkaerőpiac és az oktatás összefüggései is. A képzésben nagy szerepe van a gyakorlatnak.

A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is.

A szakot elsősorban a korábban művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humán erőforrás menedzser szakon végzett hallgatóknak ajánljuk, ám felvételt nyerhet bármely, legalább főiskolai diplomával rendelkező jelentkező, aki a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan vállalja az előírt alapozó ismeretek megszerzését.

Nyelvi követelmények

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van , államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu