Emberi erőforrás tanácsadó MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

L

K

Emberi erőforrás tanácsadó

300 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditelismeréssel elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismerési eljárást kezdeményezni): andragógia, emberi erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok.

2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből:

  • 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Jelentkezéskor kapható többletpontok:  maximum 5 többletpont kapható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 3 pont

A képzésről

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági jellegű ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.

A képzésben az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatják el a hallgatók, egyúttal a korábbiaknál nagyobb hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban kiemelt szerepet kap a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése. Ezek mellett a képzési programban szerepelnek még: foglalkoztatáspolitikai ismeretek, speciális andragógiai ismeretek, valamint a munkaerőpiac és az oktatás összefüggései is. A képzésben nagy szerepe van a gyakorlatnak.

A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is.

A szakot elsősorban a korábban művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humán erőforrás menedzser szakon végzett hallgatóknak ajánljuk, ám felvételt nyerhet bármely, legalább főiskolai diplomával rendelkező jelentkező, aki a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan vállalja az előírt alapozó ismeretek megszerzését.

Nyelvi követelmények

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van , államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár