Európai és nemzetközi igazgatás MA - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Európai és nemzetközi igazgatás

-

4

M

N

K

Európai és nemzetközi igazgatás

225 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatóak:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai. 
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek);
  • jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek);
  • kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek);
  • igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatás történet);
  • általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei);
  • szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra);
  • pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartási alapismeretek);
  • közszolgálati és munkajogi ismeretek, nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga);
  • európai uniós ismeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog);
  • kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek);

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

A jelentkezési további feltétele legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú B2 típusú komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 A képzésről

Olyan szakértők képzése a célunk, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás külkapcsolati feladatait ellátni. A mesterképzési szakon végzettek ismerik a külügyi igazgatást, Magyarország külpolitikáját, a nemzetközi szervezetek rendszerét, az EU intézményeit és döntéshozatali rendszerét, az összehasonlító politológiát, az összehasonlító politikai földrajzot, az összehasonlító alkotmánytant, az összehasonlító közigazgatást és pénzügytant, a nemzetközi versenyjogot és a külkereskedelmi védelmi intézkedéseket, a nemzetközi tárgyalások és a nemzetközi protokoll módszereit.

A Kar infrastrukturális feltételei kiválóak. A kari épületben a hallgatói létszámhoz méretezett előadótermek, szemináriumi helyiségek kellemes környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Országos összehasonlításban is kiemelkedő az egyetem informatikai ellátottsága: valamennyi tanteremben, dolgozószobában, kollégiumi szobában rendelkezésre áll internet csatlakozás (a kampusz területén vezeték nélküli internetkapcsolat is biztosított). Karunk legkiválóbb hallgatói számára lehetőségként kínáljuk, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégiumban bontakoztassák ki tehetségüket.

Továbbtanulás

A kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatók, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, folytathatják tanulmányaikat a kar doktori iskolájában, amelynek hallgatói a képzés befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak a nemzetközi szervezetekben és az európai uniós szervekben általános és szakigazgatási feladatkörök ellátására, hazai közigazgatási szervek nemzetközi vonatkozású feladatainak elvégzésére, nemzetközi nagyvállalatok kormányzati kapcsolatokkal foglalkozó belső egységeiben

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből szakmai felsőfokú C1 típusú nyelvvizsga, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga, vagy két különböző idegen nyelvből általános középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezi a TAB.)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu