Executive MBA menedzser

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

executive MBA menedzser

395 000 Ft

4

10 < 20

általában kéthetente péntek, szombat

 Győr

GAZD

A legmagasabb szinten képeznek


Megnevezés (engedélyszám): executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/377-3/2010

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: executive MBA szakirányú menedzser

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat és
 • legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol nyelvtudás.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák: Az Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzés az üzleti terület minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a hallgatók további előmenetelének segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és hivatásos jellegű orientációja okán e területen nem csak birtokolják és uralják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

 

Ismeretkörök:

Managing Yourself and Others: 15 kredit

Managing in Global and Regional Context: 15 kredit

Managing Business Performance: 15 kredit

Managing Operations and Systems: 15 kredit

Managing the Market: 15 kredit

Competition and Strategy: 15 kredit

Választható tárgyak: 15 kredit

(például: Corporate Social Responsibility, Go-to-Market Strategy, Leadership, Management and Accounting, Managing the Enterprise, Mergers and Acquisitions, Microeconomics of Competitiveness)

Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése

Kapcsolattartó: Wandraschekné Jakab Erzsébet, tel: (96) 503-408, email: jakab.erzsebet@sze.hu

Szakfelelős: dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes magyar nyelvű önéletrajz

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-00 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: jakab.erzsebet##kukac##sze.hu

A Széchenyi István Egyetem mindig figyel a munkaerő-piac fejlődési tendenciáira. Az Egyetemet körülvevő üzleti partnerek igényei hívták életre az Executive MBA képzést.

Az MBA program szakmai koordinálásában meghatározó szerepet tölt be a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és az AUDI Hungaria Zrt. által közösen alapított Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék.   A képzés hangsúlyt helyez a régióhoz és a járműgyártáshoz kapcsolódó gazdasági folyamatok megértésére is. Az MBA-program szakfelelőse Prof. Dr. Földesi Péter rektor, szakmai tanácsadó Prof. Dr. Szegedi Zoltán,  operatív vezető Dr. Kovács Gábor dékán-helyettes,  ügyfélkapcsolati/program vezető Dr. Patrick Waldbuesser tanszékvezető. A képzésben a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő oktatói, illetve elismert külső vállalati szakemberek is közreműködnek.  Az MBA-program az interaktív, gyakorlatorientált oktatás mellett külön hangsúlyt helyez a csapatépítésre, a résztvevők sikermintáinak megosztására.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu