Gépészmérnöki MSc - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Gépészmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Gépészmérnöki

350 000 Ft

4

M

L

A

Gépészmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Gépészmérnöki

350 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (40 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia, informatikai rendszerek, programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, anyagmozgató gépek és rendszerek, biztonságtechnika, vegyipari és energetikai gépészet, minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek, gép és terméktervezés, környezetipar.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzésről:

A Gépészmérnök mesterszakon végzett hallgatók elmélyült elméleti, műszaki, tudományos ismeretekkel rendelkeznek a gépészeti anyag- és gyártástechnológiák területén, az elméleti tudásanyag mellett gyakorlati ismereteket is szereznek. Az elméleti és gyakorlati képzés eredményeképpen képessé válnak komplex, magas szintű problémamegoldásra, korszerű módszerekkel való tervezésre, fejlesztésre, innovációs célok kidolgozására, kutatómunka végzésére.

A képzés kiemelt hangsúlyt fektet az anyag- és gyártástechnológiák területére.

A szak indításának tudományos hátterét biztosító, országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek tudományos, K+F programjaiba a gépészmérnök MSc hallgatóink is bekapcsolódnak:

 • A Műszaki Tudományi Karon az őszi és a tavaszi szemeszterben is megrendezik a TDK konferenciákat. Több szakterületen, különböző szekciókban mutatják meg a hallgatók az oktatói témavezetéssel kidolgozott tudományos munkáikat. Ehhez nemcsak konzultációs segítséget kapnak, hanem a kiválóan felszerelt laboratóriumokban és műhelyekben is lehetőséget kapnak kísérleti témák kidolgozásához.
 • Ugyancsak a kari műhelyekben, laborokban folyik az egyéb hallgatói országos és nemzetközi versenyekre való felkészülés is, szintén oktatói témavezetéssel. A SZEngine, SZEnergy, Formula Student és Pneumobil elnevezésű, alternatív járműveket építő diákcsapatok saját műhelyekben dolgozhatnak, részben egyetemi, részben az Audi Hungaria Zrt. támogatásával. Ezen kívül országos CAD/CAM versenyekre is rendszeresen készülnek diákcsapatok, továbbá számos pályázati lehetőség áll egyéni vagy csoportos K+F pályamunkák kidolgozására.
 • A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontban, valamint a Járműipari Kutatóközpontban külön helyiséget kaptak a diákkutatók, saját munkahellyel, számítógépes, internetes támogatással, számos speciális eszköz és mérnöki szoftver elérhetőségével.
 • Az egyetemi, kari tudományos pályázatok és ipari K+F projektek kidolgozásán rendszeresen dolgoznak hallgatók is az oktatók vezetése mellett. A kutatásba bevont hallgatók száma tekintélyes, félévenként megközelíti a 100 főt is.
 • A Gépészmérnök Hallgatók Országos Találkozójának rendezvényét egyetemünk alapította kb. 10 évvel ezelőtt. Minden tavasszal néhány napra összegyűlnek Győrben az ország gépészmérnökképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményének (gépészmérnök) hallgatói. Az 5-6 fős csapatok versenyét Győr térségében tevékenykedő vállalkozások szponzorálják, a szponzorálás mellett érdekes, izgalmas versenyfeladatokat írnak ki a csapatok számára. Minden részvevő csapatot díjaznak, a legjobban teljesítő csapatok különdíjban részesülnek. A részvevők száma 100-200 fő között van. Népszerű, erősen motiváló rendezvényről van szó, a tehetséges hallgatók ma már tervezetten készülnek az eseményre.

Gyakorlatorientált képzésünkön az oktatás a következő szakterületeken hallgatói vagy kutatói laborgyakorlatok környezetében történik:

 • anyagtulajdonságok, anyagvizsgálat, hibaanalízisek, meghibásodási folyamatok, minőségbiztosítás anyagvizsgálati kérdései,
 • képlékeny alakítás, térfogat alakítások (öntés, fröccsöntés, kovácsolás), valamint a lemezalakítások (kivágás, lyukasztás, hajlítás, mélyhúzás) számítógépes szimulációi, technológiai tervezése, elemzése,
 • hegesztett szerkezetek gyártása és minőségbiztosítása,
 • hagyományos és NC vezérlésű forgácsolási technológiák, CAD/CAM rendszerek,
 • polimer technológiák, hőre keményedő és hőre lágyuló polimerek technológiái,
 • különleges megmunkálási technológiák, többek között gyors prototípusgyártás,
 • mérnöki analízisek szoftvereszközei: CAD/CAM, képlékeny alakítás analízisei, szilárdságtani, hőtani, áramlástani analízisek, gyártási folyamatok tervezése, gyártásoptimalizálás

A Széchenyi István Egyetemen a mérnökhallgatók oktatását kiszolgáló műhelyek és laboratóriumok kialakítását és fejlesztését hosszú ideje tervezetten végzik. A korszerű eszközökkel, berendezésekkel képesek kiszolgálni a térség ipari vállalkozásainak egyedi, speciális problémamegoldásait, K+F projekteket, kutatási pályázatokat. Általánosan jellemző, hogy az ipari és kutatási projektekben az egyetemi hallgatók együtt dolgoznak az oktatókkal, kutatókkal. A projektek nagy része foglalkozik szerkezeti anyagok tulajdonságaival, tönkremenetelével, gyártási, technológiai problémákkal. A legtöbb ipari, kutatási projektben jellemző a hallgatók foglalkoztatása.

Választható specializáció: Anyag- és gyártástechnológiák.

Továbbtanulási lehetőség

Hallgatóinknak lehetőségük van helyben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában (MMTDI: http://mmtdi.sze.hu, Széchenyi István Egyetem, Győr) folytatni tanulmányaikat.

A mesterképzés elvégzésével számos különböző területen helyezkedhetnek el sikeresen hallgatóink. Ilyenek például az általános gépészmérnöki szakterületek, az anyag és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó szakterületek. A műszaki, gépészeti termékekkel, technológiákkal kapcsolatos szakértői, szaktanácsadói, kereskedelmi tevékenységeket épp úgy elvégezhetnek, mint a műszaki tudomány gépészeti tudományokhoz kapcsolódó, vagy más műszaki tudományokban a gépészet határterületeihez tartozó K+F+I tevékenységeket.

A visszajelzések alapján diplomásaink az általános gépészeti tervezéssel, gyártással, anyag- és gyártástechnológiákkal foglalkozó, vagy speciálisan járműgyártással, vagy beszállítói tevékenységgel foglalkozó, továbbá K+F,  innovációs és kutatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknál, intézeteknél helyezkednek el.  

Győr térségében, valamint Nyugat-Magyarországon meghatározó ipari és gazdasági szerepe van a járműgyártó nagyvállalkozásoknak, mint pl. az Audi Hungaria Zrt., a Rába Járműipari Holding Nyrt., az Opel Magyarország Kft., a Magyar Suzuki Zrt. Ehhez kapcsolódóan számos jármű, vagy motoralkatrész gyártó nagyvállalkozás is, mint pl. a Nemak Győr Kft. alumíniumöntödéje, az SMR Kft., a világ legnagyobb autótükör-gyártó vállalkozása is ebben a térségben tevékenykedik, és elsősorban Győrben végzett mérnökök munkájára számítanak.

A nagyvállalkozások mellett szintén jelentős gazdasági szerepe van a járműipari beszállító, valamint a járműipartól független, gyártási, technológiai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak, mint pl. IGM Robotrendszerek Kft, Innonet Kft, Jankovits Hidraulika Kft, Graboplast Kft, Melecs Kft, Borsodi Műhely Kft., PerKor Kft, stb, ahol szintén számítanak a győri gépészmérnökökre.

Ezen kívül természetesen lehetőség van elhelyezkedni más régiókban is a fent felsorolt tevékenységekben, ipari, kereskedelmi vállalkozásokban, nem utolsó sorban kutatási tevékenységgel foglalkozó intézményekben, műszaki felsőoktatásban.

Végzettjeink számára a kezdő munkahelyi pozíciók közül a tudományos munkatárs, tervezőmérnök, technológia tervezőmérnök, cégvezetői, egyéb vezetői mérnöki beosztások sikerrel megpályázhatóak, továbbá a  mélyebb mérnöki tudást, felelősséget igénylő szakmai megbízások, általános gépészmérnöki megbízások közül is választhatnak.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. (2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu