Az Apáczai Csere János Kar (AK) és a Mezőgazdaság- és

Élelmiszertudományi Kar (MÉK) levelező tagozatra felvételt

nyert hallgatóira a "nappalis vagyok" információi vonatkoznak!!!