Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar nyelven) - Keresztféléves

Képzési
szint

Munkarend

Fin.
forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Infrastruktúra-építőmérnöki

támogatott

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

350 000 Ft

3

M

L

A

Infrastruktúra-építőmérnöki

támogatott

3

M

L

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

350 000 Ft

3

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: építőmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 110 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, statika, szilárdságtan, dinamika;
  • gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatástan, ingatlan-nyilvántartás;
  • építőmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki informatika, geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kőszerkezetek, utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika;
  • infrastruktúra-építőmérnöki specializáció (15 kredit): infrastruktúra műtárgyak, közlekedési létesítmények pályaszerkezetei, forgalomtechnika, közműrendszerek, vízminőség- szabályozás, környezetvédelem, vízkészlet gazdálkodás, úttervezés, vasúttervezés, vízkárelhárítás, vízhasznosítás, települési közlekedés, közműhálózatok, víz- és szennyvíztisztítás, környezettechnika, környezeti kárelhárítás, környezeti hatásvizsgálatok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzésről

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására.

A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Végzettjeink rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.

Magyar és angol nyelvű képzés

A nappali munkarendben a 2009 óta magyarul folyó képzés mellett 2014 szeptemberi kezdéssel első ízben angol nyelvű képzést is hirdetünk. Ezek külön-külön szaknak számítanak, így kettős jelentkezés esetén sorrendet kell megjelölni.

Specializációk

Közlekedésépítés - geotechnika specializáció (nappali tagozat):

A tantárgyak két alapvető szakterületet fednek le. Egyrészt az utak, vasutak és hidak tervezésével, építésével, fenntartásával és üzemeltetésével foglalkozó ismereteket sajátíthatsz el, amelyekhez a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos tudásanyag is társul. Másrészt a mérnökgeológia, talajmechanika, továbbá a geotechnikai szerkezetek és technológiák szakterületén bővítheted tudásod.

Közlekedésépítő specializáció (levelező tagozaton):

E specializáció szaktárgyai elsősorban az utak és vasutak tervezésével, építésével, fenntartásával és üzemeltetésével foglalkoznak, de a tanterv tartalmaz hídépítési, geotechnikai, vízépítési, valamint a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos ismereteket is.

A közlekedésépítési specializációt végzők alkalmasak lesznek a komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez (regionális és országos közlekedési hálózatok, korszerű út- és vasúti pályaszerkezetek, intelligens közlekedési rendszerek) kapcsolódó feladatok megoldására,

Geotechnika specializáció (levelező tagozaton):

E specializáció szaktárgyai a mérnökgeológia, talajmechanika, geotechnikai szerkezetek és technológiák, tervezés földrengésre, de a tanterv tartalmaz út- és vasútépítési, hídépítési, vízépítési, valamint a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos ismereteket is.

A geotechnikai specializációt teljesítők alkalmasak lesznek a közlekedésépítéshez kapcsolódó geotechnikai feladatok teljes körű megoldására, s emellett általános geotechnikai szakmai munkára,

A levelező munkarendben csak magyarul folyik a képzés.

Továbbtanulási lehetőségek

Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola többek között az építőmérnöki tudományokban adhat ki doktori fokozatot.

Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el hallgatóink: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén, közlekedési és mélyépítési létesítmények tervezésében való alkotó, irányító közreműködés, komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez, városi közlekedési és rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvétel a közlekedésépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztés területén. Néhány lehetséges leendő munkaadó az ismertebb hazai vállaltok köréből: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Magyar Aszfalt Kft., Colas Hungária Zrt., KÖZGÉP Zrt., Keller Grundbau Kft, Bohn Mélyépítő Kft, Hídépítő Zrt, HBM Kft, nagyobb városok polgármesteri hivatalai

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz). Ha ez angol nyelvű, akkor elég ez az egy, ha nem angol nyelvű a középfokú B2 komplex nyelvvizsga, akkor kell még mellé mindenképpen egy angol alapfokú B1 komplex nyelvvizsga is.

 

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu