Környezetmérnöki BSc

Érettségi követelmények (kettőt kell választani!): matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek,  környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Környezetmérnök

210 000 Ft

7

 

A szakmáról

A környezetmérnökök rendszerszemléletű látásmóddal, jó kommunikációs készséggel, innovatív gondolkodásmóddal, széleskörű természettudományos alapképzettséggel és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és azok kezelésének módszereit. Képesek a természeti és környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetőségeinek elemzésére, a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására, a tervezett tevékenységek lehetséges hatásainak feltárására, a korszerű mérő- és informatikai eszközök használatára.

A képzésről

Egyetemünk környezetmérnöki szakán a képzés alapgondolata és célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a komplex és multidiszciplináris szemléletmódot, s képesek legyenek ennek alkalmazására a környezet-gazdaság-társadalom kapcsolatrendszer összefüggéseinek felismerése, feltárása, megértése, valamint elemzési módszereinek elsajátítása során. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink képesek legyenek bonyolult problémákat műszaki, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi oldalról felismerni, elemezni, értékelni, megoldani. A rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmazásával képesek lesznek ágazati programok, regionális fejlesztési tervek komplex vizsgálatára. A környezetelemzés, környezetállapot-értékelés szemléletmódjának és módszereinek mélyebb elsajátítását külön specializáció is szolgálja, amely egyedülálló az országban.

Környezetelemzési specializáció

Képzésünk a környezetállapot-értékelés, az alkalmazott környezetinformatika, az emisszió- és immisszió-térképezés, valamint a települési ismeretek témakörében mélyíti el a hallgatók tudását. A képzés hangsúlyos elemei: a környezetet leíró adatbázisok, környezetvédelmi monitoring rendszerek; a Föld, Európa és hazánk környezeti állapota; a környezetállapot-értékelés modelljei és módszerei; a környezeti teljesítményértékelés módszerei; a régiók és települések kapcsolata a környezetvédelemmel; zajmérés, zajtérképezés.

Környezettechnikai specializáció

Hallgatóink részletesen megismerkednek az egyes technológiai folyamatokkal és rendszerekkel, valamint környezeti hatásaikkal. Ehhez kapcsolódóan a specializáció a következő témakörökben mélyíti el a hallgatók tudását: technológiák és környezeti technológiák alapvető jellemzői és környezeti hatásai; környezeti kémia; energia és környezet kapcsolata, különös tekintettel a megújuló energia hasznosítási lehetőségeire és környezeti hatásaira; környezetbiztonság-technika; környezeti teljesítményértékelés; energetikai auditálás.

Elhelyezkedés

Végzett környezetmérnök hallgatóink a környezetvédelmi részleget működtető nagy- és középvállalatoknál, az önkormányzatok, illetve az államigazgatás központi vagy decentralizált szervezeteiben, szakmai társadalmi szervezeteknél, tanácsadó és mérnöki irodákban (környezetgazdálkodási konzultáns cégeknél, környezetmérnöki szolgáltató irodákban) helyezkedhetnek el.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár