Mechatronikai mérnöki MSc - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Mechatronikai mérnöki

350 000 Ft

4

M

L

A

Mechatronikai mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Mechatronikai mérnöki

350 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak. 
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, hő- és áramlástan, mechanika;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
  • elektrotechnikai és informatikai ismeretek (20 kredit): elektrotechnika, elektronika, villamos hajtások, rendszer- és irányítástechnika, analóg és digitális technika, szenzorok és aktuátorok, számítástechnika, programozás;
  • gépészeti ismeretek (20 kredit): műszaki ábrázolás, gépelemek, gépszerkezettan, gépszerkesztés, géptervezés, gyártás- és anyagtechnológia, járműtechnika, energetika, robottechnika, mechatronika, méréstechnika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzésről

A megújuló hazai iparban stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű mérnökök, akik a mechatronika szakterületére jellemző (gépészeti, elektronikai, automatizálási, informatikai) komplex ismeretek birtokában vannak. Az elmúlt két évtizedben ugyanis az elektronika és a számítástechnika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a mechatronika a műszaki mérnöki tevékenységcsoport önálló, jól definiált szakterületévé vált. A mechatronika sajátos módon integrálja magában a gépészeti, elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismereteket, ezek specifikus szemléletmódját és eszköztárát. A mechatronikai termékek és rendszerek felhasználására (gyártására, üzemeltetésére, tervezésére és kutatására) való törekvés napjainkban jól érzékelhető, mindinkább erősödő folyamat. Elemezve a mechatronika területén tapasztalt fejlődés rugóit, motivációját, ennek hátterében megtalálhatók mind a gyártók mind a felhasználók közös érdekei: az anyag- és energiafelhasználás csökkentése, a berendezések automatizáltsági fokának és működési megbízhatóságának növelése, a komplexitásra, miniatürizálásra való törekvés. A mechatronikai mérnök feladatkörébe e szakterületen belül a mechatronikai eszközök és rendszerek tervezése, fejlesztése és gyártása tartozik. Tehetséges hallgatóink számára lehetőség nyílik ipari gyakorlati képzésben való részvételre: ezen félév idejére a PRACTING Alapítvány ösztöndíjjal támogatja a szakma elsajátítását.

Specializáció

Integrált mechatronikai rendszerek specializáció

Továbbtanulás

Egyetemünk Műszaki Tudományi Karán egyesített, akkreditált doktori iskola működik, amely hallgatóink számára is lehetőséget kínál a doktori képzésben való részvételre.

Elhelyezkedés

A mechatronikai mérnök szakképzettségének megfelelő foglalkoztatottsági területek: a komplex műszaki berendezések fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt iparvállalatok és kutatási intézmények, valamint a szolgáltatási szférában tevékenykedő (mechanikai, villamos és kommunikáció-technikai berendezések felügyeletével, karbantartásával foglalkozó), vállalkozások.

Tágabb, országos perspektívában a mechatronikai mérnökök fő elhelyezkedési területei: a gépipar és járműipar, a számítógép-részegységek gyártása, a szórakoztató elektronikai ipar, háztartási gépek gyártása, orvosi műszergyártás, automatizált gyártó és szerelő berendezések, a szerszámgép ipar, továbbá a petrolkémia, élelmiszergyártó berendezéseket előállító cégek, továbbá a kommunikáció technikai feltételeit biztosító területek.

A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Nyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a mechatronikai mérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar, amelyet olyan cégek reprezentálnak, mint az AUDI, a RÁBA, a GM Powertrain stb.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu