Mezőgazdasági biotechnológus MSc - Keresztféléves

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Mezőgazdasági biotechnológus

támogatott

4

M

N

K

Mezőgazdasági biotechnológus

320 000 Ft

4

 Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak;

  • növényi biotechnológia szakiránynál: a kertészmérnöki és a növénytermesztő mérnöki alapképzési szakok;
  • állati biotechnológia szakiránynál: az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges:
  • agrár képzési területről: az erdőmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a kertészmérnöki és a növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány választása esetén), az állattenyésztő mérnöki alapképzési szakok (növényi biotechnológia szakirány választása esetén);
  • műszaki képzési területről: a környezetmérnöki alapképzési szak;
  • természettudományi képzési területről: a biológia alapképzési szak;
  • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzésről

Olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik fel- készültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris gene- tika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök be- töltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Karrierlehetőségek

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:korszerű biotechnológiai eljá- rások alkalmazására, génmanipuláció elvégzésére, illetve fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására, biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növény- termesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati beve- zetés irányítására, az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetek- ben, agrárkamarában, mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói munkakörök ellátására, a szakterület problémái- nak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok összeállítására, kivitelezésére.

 

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu