Növényorvosi MSc - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Növényorvosi

támogatott

4

M

N

K

Növényorvosi

320 000 Ft

4

 

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.

2. Azon szakok oklevelei esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges:

  • a biológia, a kémia, a vegyészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki szakok;
  • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

A képzésről

Olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termeszté- sével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításá- val és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és hu- mán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbkép- zésben történő részvételre.

Karrierlehetőségek

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: növényi kártevők, illetve kór- okozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megterve- zésére, kivitelezésére, vezetésére, az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak ellátására, üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására, járványok és gradá- ciók előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére. növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére, zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására, környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására, új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére, a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására, ökológiai védekezésre, integrált növényvédelem megvalósítására, az agrár- tudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, pályázati tevékenység menedzselésére, termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok megvalósítására, környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu