Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc

Érettségi követelmények: motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol). Sportorvosi igazolás a jelentkezés feltétele.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

210 000 Ft

6

A

L

K

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

195 000 Ft

6

 

 

Választható specializációk: rekreációszervezés, egészségfejlesztés.

A szakot gondozó tanszék, a Sporttudományi Intézet, Rekreológia Intézeti Tanszék. Az alapképzési szak szakfelelőse Dr. Bánhidi Miklós főiskolai tanár.

A szak létesítési időpontja: 2005

A képzési cél

Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, gyakorlati ismeretek és készségek birtokában hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, valamint a fent említettek feltételeinek megteremtéséhez a családokban, és a társadalmi (egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási) intézményekben.

Kompetenciák

A szakon végzettek ismerik:

 • az egészséges ember alapvető testi, lelki és szociális működését és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőket;
 • az egészség- és az életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit;
 • a rekreáció különböző módszereit és technikáit;
 • a szervezetfejlesztés és projektmenedzsment módszereit;
 • a szakterületük korszerű informatikai rendszereit és eszközeit alkalmazni tudják;
 • a balesetvédelem- és elsősegélynyújtás alapvető szabályait;

A szakon végzett hallgatók képesek, illetve alkalmasak:

 • különböző célcsoportok számára egészségfejlesztő, rekreációs projektek kidolgozására;
 • az egészségfejlesztő, rekreációs, és életmód programok gyakorlati megvalósítására;
 • elsősegélynyújtásra és balesetvédelmi programok kidolgozására;
 • az egészségfejlesztés megvalósításához szükséges forrásokra való pályázatok elkészítésében való közreműködésre;
 • a korszerű informatikai eszközök használatára;

Rendelkeznek:

 • az egészség, az életmód és az életminőség és a rekreáció korszerű szemléletével;
 • azokkal a kommunikációs és szociális készségekkel és pedagógiai ismeretekkel, amelyek az emberi egészségmagatartás befolyásolásához nélkülözhetetlenek;
 • a szakterületükhöz tartozó alapvető etikai, jogi, gazdasági ismeretekkel;
 • az alapvető kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel;

A képzésről

A szak megnevezése: REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

A képzés időtartama: 6 félév

A teljesítendő kreditek száma: 180 kredit

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

A képzés során medicinális (pl. anatómia, élettan), társadalomtudományi (pl. filozófia, esztétika), közismereti (pl. oktatástechnológia, EU alapismeretek), képesség-és készségfejlesztő (pl. mozgásprogramok, relaxációs technikák), valamint szakiránynak megfelelően szakmai ismereteket sajátítanak el a hallgatók.

A képzés helyszíne: Győr

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil szervezeteknél végzett gyakorlatot, továbbá a program- és foglalkozástervezési, – szervezési, -vezetési gyakorlatot. Kreditértéke 12-18 kredit.

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BSc) fokozat

Az oklevél megnevezése: rekreációszervező és egészségfejlesztő

Kimeneti feltételek

A diploma megszerzésének feltétele:

 • a tanulmányok alatt 180 kredit megszerzése
 • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
 • nyelvi követelmény egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • egészségügyi intézményekben
 • szabadidős intézményekben
 • oktatási intézményekben
 • idegenforgalmi egységeknél
 • egészségügyi, ill. szabadidős magánvállalkozásoknál

Továbblépés a mester (MA) képzésbe

Az egészségfejlesztő és rekreációszervező szakirányon az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben folytatni.

 

Motoros alkalmassági vizsga

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon motoros alkalmassági vizsga megléte szükséges.

Az orvosi igazolást természetesen az orvos tölti ki, illetve pecsételi le valamint a lap alján található nyilatkozatot a jelentkezőnek is alá kell írnia. Az a jelentkező, aki érvényes versenyzői engedéllyel rendelkezik sportorvosi igazolást nem szükséges benyújtani. Az engedély fénymásolatának elküldése elegendő.

Sportorvosi igazolást már a jelentkezéskor fel kell tölteni a www.felvi.hu e-felvételi oldalon.

Sportorvosi igazolás nyomtatványa: letöltés


Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak alkalmassági vizsgakövetelményei

 

 Motoros alkalmassági vizsga időpontja: 2016.08.18. 9.00

A szakra jelentkezőknek sikeres alkalmassági vizsgát kell tenni, az alábbi követelmények szerint. 

A felvételizők az alkalmassági próbát kizárólag a sportorvosi igazolás bemutatása után kezdhetik meg!  Az alkalmassági próbát mindenki csak a saját felelőssége alapján végezheti.

Az alkalmassági vizsgán max. 60 pontot szerezhetnek a felvételizők ( A pontszám nem része a felvételi eljárásban számolt felvételi pontoknak! Csak tájékoztató jellegű a jelentkező teljesítményéről!). A kapott pontszám alapján az alábbi minősítések érhetők el:

25-30 pont elégségesen megfelelt

31-40 pont közepesen megfelelt

41-50 pont jól megfelelt

51-60 pont kitűnően megfelelt

Kritérium próba – amennyiben a jelentkező “nem felelt meg” (-) minősítést kap valamelyik rész esetében, az az alkalmassági vizsgát nem folytathatja illetve annak eredménye is „nem felelt meg” lesz.


1. Sportjáték alkalmassági teszt (összesen adható 10-10 pont):

Két választott sportjáték feladatainak bemutatása.

1.1 Röplabda: 2 m-sugarú körben a labda fej fölé játszása folyamatosan kosárérintéssel (legalább 1 m magasan). Minden sikeres végrehajtás 1-1 pont.

vagy

Labdarúgás: kézilabda pályán fél pályáról labdavezetés 9-es vonalig és kapura lövés teljes csüddel (3 kísérlet)

1.2 Kosárlabda: labdavezetés félpályáról és fektetett dobás kosárra mindkét oldalról (2-2 kísérlet).

vagy

Kézilabda: labdavezetés fél pályáról és kitámasztott helyzetből kapura lövés kb. 7 m távolságról a kapu négy sarkában elhelyezett célkeretre (max. 3 kísérlet)

2. Ütős sportok alkalmassági teszt (összesen adható 10 pont)

Tenisz: tenyeres és fonák oldalról alapütések falra 5 m-ről. (max. 3 kísérlet)

vagy

Tollaslabda: labdaátadások társnak fej fölötti érintéssel tenyeres ütőfogással legalább 10x (max. 3 kísérlet)

3. Cardio-vascurális teljesítmény teszt (összesen adható 10 pont)

Módosított 20 m-es ingafutás teszt (6 km/ó kezdéssel, fokozódó sebességgel)

minimumkövetelmény:   Férfi: 65 hossz Női: 55 hossz

3. feladat pontozása: ingafutás – teljesítés hosszban

Pont 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Lányok >73 hossz 71-72 69-70 67-68 65-66 63-64 61-62 59-60 57-58 55-56  
Fiúk >83 hossz 81-82 79-80 77-78 75-76 73-74 71-72 69-70 67-68 65-66  

4. Gyorsasági erő-állóképességi teszt  (összesen adható 10 pont)

Kerékpár spinning: 1 perc időtartamban maximális terhelésvizsgálat

minimumkövetelmény: Férfi: 550 m Női: 400 m

 

4. feladat pontozása: kerékpár spinning – teljesítés m-ben

Pont

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Lányok >581 m 561-580 541-560 521-540 501-520 481-500 461-480 441-460 421-440 400-420  
Fiúk >731 m 711-730 691-710 671-690 651-670 631-650 611-630 591-610 571-590 550-570  

A vizsga idejére szállást és étkezést biztosítani nem tudunk.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu