SPORTDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ

Részvétel feltétele: bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzési terület

L

K

Sportdiplomáciai szaktanácsadó

320.000 Ft

2

hetente

Sport; Társ.tud.


A szakirányú továbbképzés megnevezése:

Sportdiplomácia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportdiplomáciai szaktanácsadó

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalom-tudomány; Sporttudomány;

 

A felvétel feltételei: bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.

A képzés időtartama: 2 félév. Munka mellett is végezhető, levelező munkarendű képzés, az oktatás a szombati napokon zajlik.

 

Képzés helyszíne: Budapest

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

Az egyetem célja olyan sportdiplomáciai szaktanácsadók képzése, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik mind hazai, mind nemzetközi szinten. A végzettek ismerik a diplomácia és a protokoll alapfogalmait, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket. Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti (pl.: klubok, hazai sportági szövetségek, nemzetközi sportszervezetek, az olimpiai mozgalom) és üzleti területein (pl. versenyszervezés, a sportmarketing, a kommunikáció, szponzoráció, lobby). A végzettek megszerzett tudásukkal képesek részt venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, valamint hatékonyan képviselni azok érdekeit az sportélet minden szegmensében, legyen az az üzleti, civil vagy éppen a közszféra.

A sportdiplomácia területén végzett hallgatók tevékenységükkel hozzájárulnak ágazat modernizálásához, fejlesztéséhez, a magyar sport nemzetközi szervezetekben való érvényesüléséhez.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

-         a sporttal kapcsolatos átfogó szakmai, gazdasági, jogi szabályozásban való tájékozódás;

-         problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása;

-         a sportdiplomácia működésének magasabb szintű értelmezési keretében a sporthoz kapcsolódó államigazgatási és magángazdasági intézmények, valamint a sport civil szektora körében kialakult tapasztalatok és gyakorlati tudás átadása;

-         az sportszektor fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása a sport kormányzati szervezeteinek, a sportszervezetek - hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó - szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;

-         helyzetfelismerés és elemzés a sportdiplomáciai viszonyok globális, regionális és hazai jelenségeivel és a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatosan;

-         döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges szakmai tudásanyag elsajátítása;

-         a sportdiplomáciai kapcsolatokban felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;

-         sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése; korszerű prezentációs technikák elsajátítása.

 

A sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 

-            a diplomáciai alapfogalmak mellett a sportdiplomáciai területre vonatkozó legfontosabb szabályokat;

-            a diplomáciai jog időszerű kérdéseit;

-            az állami sportigazgatás, sportpolitika és a civil sportszektor területének stratégiai törekvéseit;

-            a sport hazai és nemzetközi szervezetrendszerének (olimpiai és nem olimpiai sportágak), a magyar sportigazgatás felépítését;

-            a magyar sport nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepét;

-            a sporttal összefüggő alapvető üzleti-közgazdaságtudományi ismereteket;

-            a sportfinanszírozás forrásait - a sport iparágban megjelenő dinamikus motivációs tőke kiaknázásának lehetőségeit (állami és magángazdasági lehetőségek);

-            a sport területével összefüggő piacépítő, kereskedelmi együttműködési lehetőségek időszerű kérdéseit, pl. marketing, szponzorációs stratégia - szponzor motívumok, az invesztíció megtérülés szempontjai, kreatív aktivációs megoldások, sportoló, mint reklám- és márkaarc, arculat-átvitel;

-            a sportmédia alapvető ismereteit, a sport kommunikációs platformjainak megnyilvánulási formáit;

-            a hazai és nemzetközi sportesemény-szervezés folyamatát, módszertani hátterét;

-            az olimpiai sportágak versenyrendszerének alapvető ismereteit;    

-            Magyarország EU integrációjának sport szektorát meghatározó jellemzőit, a magyar sportágazat működését, hatékonyság-javulását elősegítő eszközök alkalmazhatóságának rendszerét.

 

Személyes képességek fejlesztése:

-          problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati megoldást kereső megközelítés;

-          kommunikációs és együttműködési készség;

-          stratégiai gondolkodásmód;

-          szervezési készség;

-          csoportmunkában való részvételhez szükséges alkalmasság;

-          lényeglátás és kreativitás;

-          értéktudatosság és érdeksemlegesség;

-          etikus magatartás;

-          társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;

-          önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;

-          szakmai elkötelezettség és igény a sportdiplomáciai szakterület továbbfejlesztésében;

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

 

Képzés kezdete: 2017. február vége.

Oktatói kar - 2016. ősz, 2017. tavasz

Név Foglalkozás Oktatott tárgy
1. Ambrus Jenő volt miniszterelnöki protokoll főosztályvezető Protokoll ismeretek
2. Balogh Csaba Dr. Külgazdasági és Külügyminisztérium, közigazgatási államtitkár, Nagykövet Diplomáciai alapismeretek
3. Balogh Gábor sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, kétszeres világbajnok öttusázó Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)
4. Bánhegyi Zsófia Telekom marketing- igazgató Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
5. Császári Attila ADIDAS marketing- igazgató, világbajnoki ezüstérmes öttusázó Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
6. Dancs Ferenc Dr. főosztályvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi (diplomáciai) jog
7. Fábián László olimpiai bajnok, Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere
8. Grúber Károly ph.D. főosztályvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium, nagykövet, habil. egyetemi docens  Diplomáciai alapismeretek
9. Gyömörei Tamás Dr. ph.D. Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpont vezetője, egyetemi docens Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)
10. Hegyi Péter Dr. Egyetemi tanár, MTA doktor, FIFA bíró; UEFA bizottsági tag Sportdiplomácia
11. Josep Pujante Dr.ph.D. Katalán tartományi egészségügyi tárca nemzetközi igazgatója, agysebész, University of Antwerpen és az Universitat de Barcelona díszdoktora,  Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban
12. dr. Kamuti Jenő Fairplay bizottság elnöke, a Nemzetközi Vivószövetség volt alelnöke, kétszeres oilimpiai ezüstérmes Sportdiplomácia
13. Kemény Dénes Dr. magyar vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya, a Magyar Vizilabda Szövetség elnöke, Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
14. Kovács Barnabás Dr. főkonzul, barcelonai magyar Főkonzulátus Diplomáciai (nemzetközi) jog
15. Kovács Magdolna vezető tréner (Newcode Felnőttoktatási Intézet- partner) Nemzetközi tárgyalástechnika
17. Máté Pál Sport TV igazgatója Sport és a nemzetközi média
18. Pákozdi Csaba Dr. ph.D. KKM főtanácsos, egyetemi docens Nemzetközi (diplomáciai) jog
19. Robák Ferenc nagykövet Nemzetközi tárgyalástechnika; Protokoll ismeretek
20. Schmitt Pál volt NOB alelnök, volt köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története
21. Stelbaczky Tibor Dr. ph.D. nagykövet, Brüsszel (COREPER) Diplomáciai alapismeretek; Sportdiplomácia; Diplomáciai (nemzetközi) jog
22. Szabó László dr. Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Sportdiplomácia
23. Szabó Tünde Dr. Sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)
24. Szűcs Ernő Dr. az MLSZ Fellebviteli Bizottságának tajga, Pick Szeged elnöke, címzetes egyetemi tanár, ügyvéd Sportjog; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek
26. Takács Bence sportújságíró, a M5 Sport munkatársa Sport és nemzetközi média
27. Tóth László dr.  Magyar Judo Szövetség, elnök Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere; Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezeteik
28. Vérten Sándor dr. Porsche Hungária marketing-igazgató (emeritus főkonzul) Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

 

A képzés mintatanterve:

 

Tantárgy megnevezése

Félév

Félévi óraszám (előadás / szeminárium)

Félévi óraszám össz.

Kredit

Számonkérés módja

ea.

szem.

 

 

 

1.

Diplomáciai alapismeretek

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

2.

Nemzetközi tárgyalástechnika

1. félév

0

8

8

3

gyakorlati jegy

3.

Protokoll ismeretek

1. félév

0

10

10

3

gyakorlati jegy

4.

Diplomáciai (nemzetközi) jog

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

5.

Sportmarketing (nemzetközi és hazai szponzoráció)

1. félév

10

0

10

3

kollokvium

6.

Sportpolitika (társadalom és sport kapcsolata, ifjúsági sportszervezetek)

1. félév

8

0

8

3

kollokvium

7

Sportjog

1. félév

10

0

10

4

kollokvium

 

I. félév összesen

 

48

18

66

23

 

8

Sport és a nemzetközi média

2. félév

0

10

10

3

beszámoló

9

Nemzetközi Olimpiai Mozgalom története

2. félév

8

0

8

3

kollokvium

10

Sportdiplomácia

2. félév

10

0

10

4

kollokvium

11

Hazai és nemzetközi sportági szövetségek és szervezetek

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

12

Versenyszervezés és a világ sportjainak versenyrendszere

2. félév

0

18

18

7

beszámoló

13

Nem olimpiai sportágak, NGO-k a sportban

2. félév

10

0

10

3

kollokvium

 

II. félév összesen

 

28

46

74

27

 

 

Összes tantárgyi követelmény

-

76

64

140

50

-

 

Oklevél megszerzésének kritériuma: Szakdolgozat

-

-

-

-

10

-

 

Összesen

-

76

64

140

60

-

 

Kapcsolattartó:

Hornyák Veronika oktatás-szervező

Tel.: (30) 5151-982
Email: sportdiplomacia@sze.hu

 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.

 

Jelentkezés az alábbi linken:

http://felveteli.sze.hu/sportdiplomaciai-szaktanacsado

 Jelentkezésének befogadására a regisztrációs díj befizetését követően van lehetőségünk, melynek díja 9. 000 Ft. A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltűntetni a 32-3926-01 kódot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el a sportdiplomacia@sze.hu e-mail címre.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, esszé jövőbeli tervekről.

 

A tanulmányi kirandulás programterve az alábbi linken érhető el: http://felveteli.sze.hu/barcelonai-kirandulas

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár