Szerkezettervező építészmérnöki MSc - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Szerkezettervező építészmérnöki

támogatott

3

M

N

K

Szerkezettervező építészmérnöki

325 000 Ft

3

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportra oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: építészmérnök alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 175 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökben:

  • matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: legalább 20 kredit,
  • mikro- és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek filozófia; szociológia: legalább 8 kredit,
  • építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 10 kredit
  • statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés, geotechnika: legalább 32 kredit,
  • épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 40 kredit,
  • építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit,
  • szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 10 kredit,
  • épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés: legalább 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzésről

Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek az épületek megvalósításával kapcsolatos szerkezettervezési problémák megoldására, épületszerkezeti és tartószerkezeti tervek kidolgozására, a kivitelezés megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, a szerkezettervezéshez kapcsolódó épület-fenntartási, -felújítási és műemlékvédelmi feladatok ellátására. Hallgatóinkat felkészítjük a PhD képzésben való részvételre, a képzettségüknek megfelelő területen tudományos tevékenység folytatására.

Hallgatóink megismerik az EU által elvárt általános és szakmai kompetenciákat, az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészeteket, technológiákat és tudományokat, az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot, valamint annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani. Képesek lesznek a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket is kielégítő építészeti tervek elkészítésére.

Egyetemünkön egyetemi szintű építőmérnök képzés is folyik, ami kedvező helyzetet teremt az építészmérnök képzés számára is, hiszen a rokon szakterületekről számos minősített oktató tantárgyát felvehetik hallgatóink a kötelező, illetve a szabadon választott tárgyak köréből. Ez a komplexitás fontos pillére a minőségi képzésnek.

Az egyetem építészmérnöki szakján Győr és a környező régió elismert, vezető építészei oktatnak, hozzájárulva ahhoz, hogy a Felső-Dunántúlon helyben maradó jól képzett tehetségek alkothassák majd az építészmérnök utánpótlást, ezzel is segítve a környék építészeti kultúrájának javulását, kiteljesedését.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink a többi között az alábbi területeken helyezkedhetnek el sikeresen: építés-kivitelezés, épület- és település-tervezés, építés-igazgatás, építőanyag-ipar és -kereskedelem.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu