Szociálpedagógia BA

Érettségi követelmény: kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol). Legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Szociálpedagógia

170 000 Ft

7

A

L

K

Szociálpedagógia

150 000 Ft

7

 

A szakot gondozó tanszék, a Neveléstudományi és  Szociális Képzési Intézet, Szociálpedagógia Intézeti Tanszék. Az alapképzési szak szakfelelőse Dr. Simonik Péter főiskolai docens.

A szak létesítése
A 1980-as évek közepétől a gyermekvédelmet illetően átfogó koncepció kidolgozása kezdődött meg. Ennek következtében felmerült az igény kompetens szakemberek képzésére. A szociálpedagógia szak, s ennek bázisaként a Szociálpedagógia Intézeti Tanszék hivatott ilyen szakemberek képzésére.

Választható specializációk: család-, gyermek és ifjúságvédelem; szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel.

A képzési cél

Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni.

A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíteni, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Kompetenciák

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek:

 • az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására, különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén
 • a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére;
 • a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére;
 • a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, torvényszerűségeinek átfogó elemzésére;
 • az egyének, családok, csoportok, közösségek jog-és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére.

Alkalmasak a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására.

A képzésről
A képzés nappali és levelező tagozaton folyik.
A képzés időtartama: 6+1 félév

A teljesítendő kreditek száma:180+30 kreditpont

A hallgatói tanulmányi munkaidő: 2900 óra.

A képzés során a hallgató pedagógiai, társadalomismereti, pszichológiai, jogi, egészségtudományi, valamint szakmai ismereteket sajátít el.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át –7. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 7. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BA) fokozat

Az oklevél megnevezése: szociálpedagógus

Kimeneti feltételek

A diploma megszerzésének feltétele:

 • a tanulmányok alatt 180+30 kredit megszerzése
 • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
 • nyelvi követelmény egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/,
 • gyámügyi és szociális igazgatás,
 • iskolák és kollégiumok,
 • rendőrség ifjúságvédelmi alosztály,
 • egészségügyi és rehabilitációs intézmények

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár