SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI SZONOGRÁFUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus

250 000 Ft

4

10<50

félévente 4 hétvége

Győr

Orvos- és egészség tudomány

Megnevezés (engedélyszám): Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus szakirányú továbbképzési szak (FF/2247-2/2015)

Tudományterület: Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Felvételi követelmények:
- Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén:

            - ápolás és betegellátás alapképzési szak – szülésznő szakirány;

            - orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak – képalkotó diagnosztikai analitika specializáció;

továbbá

- legalább 3 éven keresztül egészségügyi intézményben folytatott szakirányú tevékenység, kivéve a szülésznői szakképzettséggel rendelkezők, ők felmentést kapnak.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:

-       képes a szülészeti-nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok során használt technikai eszközök szakszerű alkalmazására, működtetésére, az orvosi szakkifejezések és a páciens kórelőzményének értelmezésére, a vizsgálattal kapcsolatos adminisztrációs, dokumentációs és archiválási feladatok ellátására;

-       a szülészeti ultrahangvizsgálat során képes az I. trimeszterben észlelhető élettani jellemzők és koraterhességi kórállapotok felismerésére, embrionális rendellenességek azonosítására, a női kismedencei szervek vizsgálatára, a méhen kívüli terhesség gyanújeleinek felismerésére.

-       képes a II.-III. trimeszteri ultrahangvizsgálat során a magzat, illetve többes terhesség esetén a magzatok számának, elhelyezkedésének, életviszonyainak megállapítására, a mellékrészek szakszerű vizsgálatára. Képes a magzati biometria mérésére, értékelésére, a mért értékek alapján fejlődési ütemük meghatározására, az uteroplacentáris és magzati véráramlás Doppler-vizsgálatának elvégzésére, és a normálistól eltérő magzati anatómia felismerésére,

-       képes a nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok során a női kismedence, az uterus és az adnexumok normál anatómiai viszonyainak önálló megítélésére, fejlődési rendellenességek, kórfolyamatok felismerésére, a női kismedencei szervek Doppler-vizsgálatára;

-       ismeretei alapján alkalmas tájékozódó jellegű hasi ultrahangvizsgálat végzésére, azon belül elsősorban a máj, és az urogentitalis rendszer megítélésre;

-       képes ellátni az invazív szülészet-nőgyógyászati, valamint kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok kapcsán az orvos által meghatározott feladatokat

-       szülészeti-nőgyógyászati szakterületén adekvát szakmai kommunikációt képes folytatni szakértő és nem szakértő közegben egyaránt

-       alkalmas a hivatás- és szereptudatos magatartás képviseletére

-       képes a szülészet-nőgyógyászati ultrahang területét érintő átfogó és speciális összefüggések, tudományos ismeretek elemzésére, szakirodalmi források önálló feldolgozására, rendelkezik az analizáló és szintetizáló gondolkodás képességével

-       alkalmassá válnak a szakmai területükön elérhető hazai és nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények feldolgozására, munkájába való adaptálására, és önálló kutatás végzésére

Ismeretkörök:

-       Szakmai ismeretek (Ultrahang-diagnosztika alapjai; ultrahang anatómia; szülészet-nőgyógyászati élettan és kórtan; embriológia; klinikai genetika alapjai) – 18 kredit

-       Jogi és informatikai ismeretek (Képalkotó diagnosztikai informatika és dokumentáció; szakmai kommunikáció; alkalmazott könyvtárismeret; egészségügyi jog a szülészet-nőgyógyászatban) – 6 kredit 

-       Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (Szülészeti ultrahang-diagnosztika; nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika; általános és vascularis ultrahang-diagnosztika; fetalis echocardiographia; szakdolgozat konzultáció; szakmai gyakorlat) – 96 kredit

-       Szakdolgozat – 0 kredit

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTYtMDItMDEiLCJha3RzemFrIjoiRVNaSUxfVFNaIiwiYWt0dGFudGVydiI6IkVTWklMX1RTWiIsImFrdHN6YWtpciI6IkVTWklMX1RTWiIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:

-       Az előírt elméleti követelmények teljesítése

-       Területi és összefüggő szakmai gyakorlatok igazolása,

-       Szakdolgozat elkészítése és védése

-       Sikeres záróvizsga.

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Nagy Sándor

Képzés kezdete: 2018. augusztus 31.

Jelentkezési határidő2018. szeptember

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, önéletrajz, igazolás a legalább 3 éven keresztül egészségügyi intézményben folytatott szakirányú tevékenységről.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu