Tejipari szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Tejipari szaktanácsadó

320.000 Ft

3

10 < 30

Mosonmagyaróvár

Agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): tejipari szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1161-3/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

-        tejipari szaktanácsadó (BSc, ill. főiskolai szintű oklevéllel rendelkezőknek);

-        okleveles tejipari szaktanácsadó (MSc, ill. egyetemi szintű oklevéllel rendelkezőknek)

 

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél természet- vagy egészségtudomány képzési területen, ill. közgazdaság-tudományok tudományágban (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél). Azok a jelentkezők, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során Állattenyésztéstan, Takarmányozástan és Mikrobiológia c. tárgyakat nem tanultak, ezekből a diszciplínákból különbözeti vizsgát kell tenniük.

 

Képzési idő: 3 félév (270 kontaktóra)

 

Megszerezhető kreditek: 90 kredit

 

Képzési cél: Olyan, egységes szakmai szemléletű szakemberek képzése, akik elkötelezettek szakmájuk iránt a tejgazdaság (tejtermelés, tejfeldolgozás, értékesítés) területén, és rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Tejtermelési ismertek; tejgazdasági fizika és kémia; tejgazdasági mikrobiológia és higiénia; tejipari műveletek és technológiák; tejipari gyártmánytan és marketing; tejipari gazdaságtan; a tejgazdaság aktuális kérdése.

 

A szakirányú továbbképzésről kikerülők képessé válnak a tejgazdaság területéhez kapcsolódó tevékenységek mind önálló végzésére, mind tervezésére, szervezésére, irányítására, továbbá képesek lesznek a fejlesztési feladatok átfogó szemléletű elvégzésére, konstruktív kutató, oktató és igazgatási feladatok ellátására is.


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Alapozó szaktárgyak: 20 kredit

(tejgazdasági fizika és kémia, tejgazdasági mikrobiológia és higiénia, tejtermelési ismeretek)

 

Alkalmazott szaktárgyak: 40 kredit

(tejipari műveletek és technológiák, tejipari gyártmánytan és marketing, tejipari gazdaságtan, a tejgazdaság aktuális kérdései)

 

Szakmai (tejgazdasági) gyakorlat: 20 kredit

 

A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

-        A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).

-        A diplomadolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a diplomadolgozat megvédése.

 

Kapcsolattartó: Székelyhidi Rita, tanszéki mérnök (E-mail: szekelyhidi.rita@sze.hu, Tel.:06 30 272 4109)

Szakfelelős: Dr. Varga László, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2017/2018. tanév II. félév

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu/szakiranyu-tovabbkepzes-mek)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szekelyhidi.rita@sze.hu.

 

Csatolandó dokumentumok: Oklevélmásolat és szakmai gyakorlati igazolás. 

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu