Villamosmérnöki MSc - Keresztféléves

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Villamosmérnöki

350 000 Ft

4

M

L

A

Villamosmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Villamosmérnöki

350 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: villamosmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnökinformatikus, továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika (min 12 kredit), fizika, villamos-ipari anyagismeret,
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, társadalomtudomány, szaknyelv;
  • elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (30 kredit): elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás;
  • villamosmérnöki szakmai ismeretek (20 kredit): híradástechnika, méréstechnika, szabályozástechnika/automatika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzésről

A szakot elvégző hallgatók a villamosmérnöki szakterületre jellemző üzemeltetési, technológia-irányítási, tesztelési és fejlesztési feladatkörök ellátásán felül igényesebb fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére is alkalmassá válnak.

A távközlési rendszerekre fókuszáló specializáció az informatika és a távközlés teljes konvergenciáját hangsúlyozó tantervvel, az automatizálási rendszerekre fókuszáló specializáció a régió iparára támaszkodó, a modern technológiai sorokban nélkülözhetetlen programozható vezérlőrendszereket középpontba állító tantervvel rendelkezik. Mindezek megalapozására a hallgatók az egyetemi alapszintnél magasabb szintű természettudományos képzésben részesülnek.

A képzés a természettudományok, a gazdasági és humán terület, valamint a villamosmérnöki alaptudományok területére koncentráló tárgyakkal indul, majd az adott specializációra jellemző szakirányú tárgyak, valamint a választható gazdasági és humán tárgyak kerülnek sorra.

A képzés gyakorlat-orientált jellegét a specializációkhoz rendelt féléves mérnöki projektek és gyakorlati szimulációs és tervezési feladatok erősítik. Az egyes specializációkhoz rendelt szakirányú tárgyak oktatási tematikája vagy számítógépes mérnöki tervezési feladatokat, vagy mérési feladatokat tartalmazó laboratóriumi gyakorlatokat tartalmaz.

Specializációk

Automatizálási rendszerek specializáció

A specializáció kötelező tantárgyai: programozható vezérlő rendszerek, automatizált villamos hajtások, digitális rendszerek. Választható tantárgyak: interfész technológia, valós idejű rendszerek, optikai hírközlés, beágyazott rendszerek, adaptív rendszerek, intelligens rendszerek, mikroprocesszor architektúrák, CMOS áramkörök tervezése, robotikai vezérlőrendszerek. E specializáció elvégzésével szintén rendszermérnöki, fejlesztőmérnöki, kutatómérnöki állásokat lehet sikeresen megpályázni.

Távközlési rendszerek és szolgáltatások specializáció

Hallgatóink számára a kötelező tárgyak körébe tartozik az IP-alapú távközlés, a vezeték nélküli és mobil hírközlő rendszerek, valamint a digitális műsorszórás. További választható képzési elemek: optikai hírközlés, hang- és képstúdió-technika, hálózatok biztonsága, rádiórendszerek méréstechnikája, korszerű antennarendszerek tervezése, mikroprocesszor architektúrák, intelligens rendszerek. A specializáció elvégzésével jellemzően az alábbi pozíciók tölthetőek be: rendszermérnök, fejlesztőmérnök, kutatómérnök.

Elhelyezkedés

A távközlési rendszerek és szolgáltatások szakterületére fókuszáló specializáción végzett hallgatók számos hazai és multinacionális távközlési, műsorszolgáltatási és távközlés-informatikai vállalatánál, vagy az ezekkel a témákkal foglalkozó kutatóhelyeken sikeres karrier reményében helyezkedhetnek el. Az automatizálási rendszerek specializáción végzett hallgatók főként a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában, de az egész ország területén egyaránt szívesen látott és sikeres munkatársak lehetnek.

Bár a mesterképzésben résztvevő villamosmérnökök első évfolyamai alig pár éve végeztek, jól érzékelhető a munkaerőpiac óriási igénye az MSc. végzettségű villamosmérnökök iránt. Hallgatóink – szinte kivétel nélkül – a képzés folyamán, jóval a végzés előtt konkrét állásajánlattal rendelkeznek. A leendő munkaadók között multinacionális cégek és hazai vállalkozások egyaránt megtalálhatók.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu