Alapképzésnél és osztatlan képzésnél

I. Tanulmányi pont (max. 200 pont) + érettségi pont (max. 200 pont) + többletpontok (max. 100 pont)

3. és 4. év végi középiskolai eredmények (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány tárgy) kétszerese + Érettségi bizonyítvány százalékos átlaga + Két érettségi tárgy százalékos eredménye

II. Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont) + többletpontok (max. 100 pont)

Két érettségi vizsgatárgyból (mely a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül a jelentkező számára a legkedvezőbb!!!) az érettségi vizsgán elért százalékos eredményének kétszerese

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot.