Általános tűzvédelmi tájékoztató

Általános tűzvédelmi tájékoztató

 

Célja: a tűzesetek megelőzése.

 

A tűzesetek elkerülése érdekében, a felsőszintű jogszabályokon túlmenően, az egyetem területére érvényes Tűzvédelmi Szabályzat írja elő azokat a használati szabályokat, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Ezek részben a helyiségekben kifüggesztve, részben különböző előírásokban találhatók (pl. kollégiumi házirend), ill. laboratóriumi gyakorlat előtti oktatáson ismerhetők meg.

A részletes tűzvédelmi szabályokon kívül a fontosabb előírásokat szabványos táblával is jelölik, pl. dohányozni tilos, kijelölt dohányzó hely stb. Ezeket az előírásokat, tilalmakat mindenkinek be kell tartani.

A dohányzás tűzveszélyességén kívül, gyújtási veszélyt jelenthetnek a különböző elektromos-, és hőfejlesztő készülékek, pirotechnikai, vegyi anyagok is. Ezért az elektromos készülékeket csak a kollégiumi szabályzat, valamint a laboratóriumi előírások szerint szabad használni. Gyújtási veszélyt jelentő vegyi anyagot (pl. benzint, savakat, stb.), autó akkumulátort, pirotechnikai terméket (petárdát, stb.) tilos az egyetem helyiségeibe bevinni.

Az egyetem épületeiben tilos a dohányzás. A tüzek elkerülése érdekében csak a kifejezetten kijelölt helyeken szabad dohányozni. Papírkosárba tilos hamutartót üríteni! A helyiségekből való távozás után az ajtókat-ablakokat csukni, és az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. Nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni, tüzet gyújtani csak írásos engedély alapján szabad az egyetem területén.

Közlekedési utat (épületen belül is), bejáratot, elektromos kapcsolót, közmű záró-nyitó szerelvényét, tűzoltó készüléket, tűzcsapot mindig jól megközelíthetően (szabadon) kell tartani, eltorlaszolni még részlegesen és átmenetileg sem szabad.

Ha minden elővigyázatosság ellenére tűz keletkezik, vagy valaki tüzet észlel, haladéktalanul értesítenie kell a hivatásos tűzoltóságot, a 105-ös városi telefonszámon, ill. a közlekedő folyosókon megtalálható kézi tűzjelzés adó használatával. Ezen kívül az épületben tartózkodókat is riasztani kell, az épület portásának közreműködésével.  Amennyiben reális lehetőség van rá meg kell kísérelni a tűzoltó eszközökkel a tűz oltását, valamint a bajba jutott személyek mentését, segítését.

Az egyetem épületeiben hangjelzést (vészcsengő, sziréna) csak veszély esetén alkalmaznak. Veszély jelzéskor (a csengők, szirénák, stb. folyamatos hangjelzése esetén) az épületet a főbejáraton keresztül, vagy ha ez nem járható, akkor a "vészkijárat" jelzések irányában el kell hagyni. A tűzriasztás elhangzása után az indokolatlan késlekedést, a kapkodást, pánikkeltést kerülni kell. Vészhelyzetben a felvonókat tilos használni.  A menekülés során be kell tartani a hatóság (tűzoltók, rendőrség) és az egyetem illetékeseinek utasításait. Az épület elhagyása után olyan helyen kell gyülekezni (töltés, egyetemi park, stb.) ahol nem zavarják a mentőtevékenységet.

Az egyetem tűzvédelmi berendezéseit és eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás esetén fegyelmi eljárás indul az érintettek ellen.

 

Tűz jelzése:

A tüzet észlelő személy azt azonnal jelezni köteles. A tüzet észlelő feladata hangos szóval jelezni a tüzet a környezetben tartózkodók felé.

Jelzés a tűzoltóság felé:

  • A tűzjelzést közvetlenül az irodában elhelyezett telefonkészüléken lehet megtenni a 105-ös, illetve a 112-es telefonszámon.

A TŰZJELZÉSNEK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIA KELL:

  • a tűz pontos helye, címe,
  • mi ég, mi van veszélyben,
  • van-e életveszély, vagy robbanásveszély,
  • a tűz terjedelme,
  • a bejelentő neve és a bejelentésre használt telefon száma

 

A bejelentési kötelezettség vonatkozik a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűzesetekre (olyan égési folyamatra, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy az anyagi javakra illetve azokban károsodást okoz) ill. amelyek emberi beavatkozás nélkül megszűntek.

 

Győr, 2019. július 26.  

 

Dr. Kovács Zsolt                                                                                                       

főigazgató