ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉS (OKJ 31621 02)

Munkarend

Fin. forma

OKJ képzés

Önköltség

Képzési idő (óra)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

időszakos

önköltséges

Aranykalászos gazda képzés

200 000 Ft

480 óra(elmélet:144 óra;gyakorlat:336 óra)

min. 20 fő, max. 40 fő

évente 1 alkalom

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u.2.

mezőgazdaság

 

Megnevezés (engedélyszám): Aranykalászos gazda képzés; E-000896/2014/A004

Felvételi követelmények: alapfokú iskolai végzettség, legalább B kategóriás jogosítvány, 18. életév, egészségügyi alkalmasság

Képzési idő: 480 óra

Kompetenciák: személyes, társas- és módszerkompetenciák

Ismeretkörök:

Olyan szakemberek képzése, akik általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, valamint vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkeznek, és képesek a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal elvégezni.

 

Tanterv:

 

  1. 10997-12 Állattartás elmélet: 28 óra; gyakorlat: 67 óra

 

Célja: Az állattartás alapismereteinek elsajátítása; takarmányozás, mintavétel, mintaküldés szabályai, táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása, etetés, itatás módja, rendje, a gazdasági állatok gondozása, szaporítása, szarvasmarha, ló, sertés, juh/kecske, baromfi tenyésztése,beteg állatok felismerése, teendő beteg állatok esetén, elsősegélynyújtás módjai,a bejelentési kötelezettség fogalma, módjai,támogatások igénylésének módjai, lehetőségei, az állattartás munka-, tűz- és környezetvédelme

 

  1. 10998-12 Növénytermesztés elmélet: 30 óra; gyakorlat:67 óra

 

Célja:

  • A növénytermesztés alapismereteinek elsajátítása; Agrometeorológia,A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai,talajrendszertan, talajtípusok,talajvédelem: erózió és defláció,tápanyag-utánpótlás,talajművelés (eszközök, azok munkája, talajművelési rendszerek),talajhasználat,vetés,növényápolás,termények betakarítása, tartósítása, tárolása
  • gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) ökológiai igényei és termesztése,gyökér- és gumós növények (cukorrépa, burgonya) ökológiai igényei és termesztése,hüvelyesek (szója, takarmányborsó) ökológiai igényei és termesztése Ipari növények (napraforgó, repce) ökológiai igényei és termesztése,szálas takarmánynövények (lucerna, vöröshere, takarmánykeverékek) ökológiai igényei és termesztése,gyepgazdálkodás
  • a növénytermesztés munka-, tűz- és környezetvédelme,a növénytermesztési munkák tervezése, szervezése

 

  1. 10999-12 Kertészeti alapok elmélet: 28 óra; gyakorlat 67 óra

 

Célja: A kertészet alapismereteinek elsajátítása; gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti igényei,a gyümölcstermő növények részei,a gyümölcstermő növények szaporításának módjai, ültetvények létesítése,öntözés módjai,öntözés eszközei, gépei,fiatal és termő ültetvények gondozása,a gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása,a szőlő környezeti igénye,a szőlő növény részei,a szőlő szaporítási módjai,a szőlő telepítése,a fiatal és termő ültetvények gondozása,a szőlő betakarítása,a zöldségfélék csoportosítása, környezeti igénye,a zöldségfélék termesztési módjai, termesztő létesítmények,a zöldségfélék szaporítási módjai,a talaj-előkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés,ápolási munkák (hajtatott zöldségek különleges ápolási munkái)zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, tárolása, egyszerűbb tartósítási eljárások,támogatások igénylésének módjai, lehetőségei

 

  1. 11000-12 Mezőgazdasági géptan elmélet: 28 óra; gyakorlat:67 óra

 

Célja: A mezőgazdasági géptan alapismereteinek elsajátítása, gépészeti és építészeti anyagismeret,gépelemek,mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése, karbantartása,a talajművelés gépeinek felépítése, működése, karbantartása,a tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése, karbantartása,vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése, karbantartása,a növényvédelem gépeinek felépítése, működése, karbantartása,az öntözés gépeinek felépítése, működése, karbantartása,a betakarítás gépeinek felépítése, működése, karbantartása,az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek,növénytermesztési munkagépek karbantartása,állattartás gépeinek felépítése, működése, karbantartása,állattartás épületeinek karbantartása,a gépüzemeltetés munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai

 

  1. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás ügyvitel elmélet: 30 óra; gyakorlat: 68 óra

 

Célja:Az önálló gazdálkodás és vállalkozás elméleti alapjainak a biztosítása közgazdaságtani, vállalkozási, piaci és munkajogi ismeretek elsajátításával, agrártámogatási rendszer elméleti ismereteinek megismerése.,a termelés tényezői, a termelési tényezők szűkössége,a szükséglet, az igény, kereslet és kínálat meghatározása,a piac fajtái,ár meghatározás, az egyensúlyi ár kialakulásának tényezői,marketing szerepe és tartalma,termelési eszközök: befektetett eszközök, forgó eszközök,állami költségvetés,adók csoportosítása és főbb jellemzőik,társadalombiztosítás alapfogalmai,a termelés ráfordításai és költségei,önköltség számítás,a pénz funkciói és kialakulásának története,az infláció fogalma,a bankválasztás szempontjai,aktív, passzív és semleges bankműveletek hitel fogalma.a hitel fedezetek fajtái, hiteltörlesztés, futamidő, hitel kamat, THM fogalma,bankbetét fogalma,tőzsde, értékpapírok,egyéni vállalkozás,családi gazdálkodás,gazdasági társaságok: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet,vállalkozások alapítása és megszüntetése,a munkaszerződés,a munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének esetei,a munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei, kártérítési felelősség,a munkaköri leírás,a növénytermelés támogatásának Uniós és hazai szabályozása,terület és termelés alapú támogatások megismerése,beruházási támogatások a növénytermesztésben,az állattenyésztés és tartás támogatásának Uniós és hazai szabályozása,állattenyésztési és tartási támogatások megismerése,beruházási támogatások az állattenyésztésben

 

Az OKJ bizonyítvány megszerzésének  feltételei:

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való min. 80 %-os részvétel,

- a vizsgára bocsájtás feltétele a a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése

- szóbeli és írásbeli záróvizsga

 

Kapcsolattartó: Réder Krisztina, 0696/566-781, reder.krisztina@sze.hu

                          Jankó-Knapp Gabriella, 0696/566-782, janko-knapp.gabriella@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. Vér András

Képzés kezdete: 2018. 03. 02

Jelentkezési határidő: 2018.02. 27.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!