Asszertív kommunikáció

Engedélyszám: E-000896/2014/D008

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

Képzés filozófiája, alapelve:

A képzés alapvető küldetése, hogy erősítse a kommunikáció résztvevői között azt a viselkedésmó­ dot, amely az interakcióban résztvevőknek egyenlő esélyt biztosít: a kommunikációs partnerek tisz­ tában vannak saját céljaikkal, de ugyanakkor a másik fél céljait is tiszteletben tartják. Az asszertivitás olyan kommunikációs módszer, amelyre jellemző az erőszakmentesség és hosszú távon a szociális hatékonyság.

A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képesek lesznek őszinte, egyenes önkifejezésre, megta­ nulják hogyan legyenek tekintettel mások jogaira, elsajátíiják hogyan lehet konfliktusokat feloldani nem erőszakos, agresszív módon, illetve megismerik az asszertív kommunikáció folyamatát lépésről lépésre. A résztvevők a kurzus sikeres befejezése után tudatában lesznek, hogy a kommunikációban a verbális elemek mellett a nem-verbális elemeknek is nagy jelentősége és súlya van, amit ki kell használni az eredményes és hatékony kommunikáció érdekében. A résztvevők megtanulják, hogy az asszertivitás azáltal, hogy erősíti a hatékonyságot, javíija az emberi kapcsolatokat is.

A képzés célcsoportja:

Bármely természetes személy, aki elkötelezett a személyközi kommunikációjának fejlesztésében és vállalja a csoportos kommunikációs készségfejlesztés együttműködési feltételeit.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

a. Ismeret (tudás)

A képzésben résztvevő:

  • megismeri saját kommunikációs stílusát
  • érti és használja a kérdezést, mint az asszertív kommunikáció helyzet és tartalomtisztázó eszközét
  • megérti és az asszertív kommunikáció szempontjából alkalmazni tudja a nem-verbális kommunikáció elemeit
  • érti és ismeri a munkahelyi véleménynyilvánítás, dicséret, kritika és visszajelzés különböző módjait.

b. Készség, képesség

A képzésben résztvevő:

  • képes magabiztos fellépésre
  • határozott és együttműködő, konstruktív módon
  • ki tudja fejezni nemtetszését olyan módon, hogy az nem vált ki ellenállást a befogadótól
  • meg tudja ítélni amondanivalója helyénvalóságát és kifejezhetőségét
  • ha nem ért valamit, akkor adekvát kérdéssel tisztázza a tartalmat.

c. Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök), amelyek érzékenyítésére a képzés irányul

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
Iskolai végzettség Középfokú iskolai végzettség (érettségi)
Szakmai végzettség  -  
Szakmai gyakorlat   -  
Egészségügyi alkalmasság   -  
Bemeneti kompetenciák, kompetencia-elemei< (ismeretek, késségek, attitűdök)   -  
Egyéb feltétel(ek) Elkötelezettség kifejezése a személyközi kommunikációjának fejlesztésében és a csoportos kommunikációs készségfejlesztés együttműködési  feltételeinek vállalása.

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!