Átjelentkezés

 

 

Átjelentkezés intézményen belül

A hallgatói jogviszony módosítását (a továbbiakban belső átvételt) a TVSZ szerint az Egyetem azon hallgatója kérheti, aki

  • a kérelem beadásakor saját szakján legalább 30 kreditponttal már rendelkezik,
  • elégtelen érdemjegyeinek (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) száma nem több mint 10,
  • az Egyetemmel szemben lejárt fizetési kötelezettsége nincs,
  • nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A belső átvétel évente egyszer, a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó hetében kérelmezhető a HIR-ben beadott kérelemmel.

A TO/FK a belső átvételi kérelmet továbbítja a döntésre, illetve rangsorolásra jogosult TAB-hoz.

A belső átvétel során módosított hallgatói jogviszony, a finanszírozási forma kivételével, ismételten nem módosítható.

A hallgatói jogviszony módosítása alatt értendő, amikor az Egyetem hallgatója kezdeményezi, hogy az Egyetemen belül

  • más szakra, ill. szakképzésre (évente lehetséges)
  • más szakirányra (évente lehetséges)
  • más tagozatra (félévente lehetséges)

kerüljön át , illetve a felsoroltak közül egyidejűleg több is módosuljon.

Mindhárom esetben a Neptun rendszeren lehet beadni a kérelmet, amihez ne felejtsétek el a Tárgyteljesítési lapot sem csatolni, amit szintén a Neptunban érhettek el!

A kreditátvitel általános szabályairól a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 1. mellékletében olvashattok. A szabályzatot elérhető a Letöltések menüpontban.Átjelentkezés külső intézményből

Egyetemünkre külső intézményből kizárólag a tavaszi időszakban lehet átjelentkezni. A jelentkezési határidő minden évben május 01.-25.-ig terjedő időszak.

Az átjelentkezés feltétele, hogy hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, ami lehet aktív vagy passzív jogviszony is, az a lényeg, hogy az átjelentkezés pillanatában még legyen hallgatói jogviszonya.

Az átjelentkezéshez a Letöltések menüpontban talál jelentkezési lapot, azt kell kitölteni és a Tanulmányi Osztálynak címezve elküldeni. A jelentkezési lap tartalmazza, hogy mely dokumentumokat kell csatolni a jelentkezéshez.

Tanulmányi Osztály címe:

Széchenyi István Egyetem - Tanulmányi Osztály, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A borítékra írják rá: Átjelentkezés külső intézményből.