Bevezetés a változásmenedzsmentbe

Engedélyszám: E-000896/2014/D004

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

A képzésfilozófiája, alapelve

A képzés alapelve, hogy részben tudás és részben ismeret -szinten támogatást adjon a gazdálkodó szervezetekben zajló változások vezetésével foglakozó, vagy abban tevékenykedő munkatársak, menedzserek számára.

A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz logikailag követni, végigvezetni egy változás megvalósítását, elkészíteni annak logikai tervét, kalkulálni az emberi ellenállással, egyéb kockáza­ tokkal és vezetni vagy együttműködni egy változásmenedzsment teamben. Használni fog tudni olyan változásvezetést segítő eszközöket, csoportmódszereket, mely a mindennapi munkában más területeken is hasznos lehet (rendszer térkép, kulcsember elemzés, stb,). Megérti és átlátja a szerve­ zeti működés komplexitását és elhelyezni abban egy új logika alapján felépített rendszer működésé­ nek követelményeit.

A képzés célcsoportja

Elsősorban gyakorlati szakemberek, de bárki, akit érdekel, vagy a jövőben várhatóan tervezett vál­ tozások kivitelezésében vesz részt.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

a. Ismeret (tudás)

A képzésben résztvevő:

 • tudja a változásmenedzsment alapelveit
 • ismeri változásmenedzsment módszertanát, és tudja alkalmazni eszközeit,
 • érti a változtatási folyamat logikáját,
 • azonosítani képes a várható emberi problémákat,
 • felismeri a megvalósítás kockázatait, és a változásmenedzseri tennivalókat.

b. Készség, képesség

A résztvevő képes:

 • logikusan összeállítani egy változtatás kiviteli tervet,
 • bemutatni egy általa összeállított változásvezetés lényegi és meghatározó elemeit, logikai lépéseit,
 • átlátni a változásban érintett rendszer elemek összefüggéseit,
 • alkalmazni az etikus munkavégzés szabályait, a kulturált menedzseri beavatkozás elvárásait

c. Magatartási, viselkedésijegyek (attitűdök)

A résztvevő:

 • belátja az együttműködés szükségességét és előnyeit,
 • szem előtt tartja a változtatás, rendszer építés és a közösség céljait,
 • igényli a közös gondolkodást, a fejlődést, együttműködést, az innovatív légkört.

d. Felelősség, autonómia

 • önállóan tud dönteni a változásvezetés során alkalmazható logikáról, módszertanról, vagy vezetői irányítással részt vesz a változást megvalósító team munkájában,
 

Képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség
 • Szakmai gyakorlat: Felsőfokú iskolai végzettség hiányában középfokú iskolai végzettség és legalább 3 év változásmenedzseri tapasztalat
 • Egészségügyi alkalmasság

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!