Útügyi technológiai

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

útügyi technológiai

200.000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

MUSZ

 

Megnevezés (engedélyszám): Útügyi technológiai szakirányú továbbképzési szak  (FF/2027-2/2014)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: útügyi technológus-szakmérnök

Felvételi követelmények:  

-          a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: Építőmérnöki alapképzési szak

-          a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: Legalább alapképzési szakon szerzett közlekedésmérnöki, gépészmérnöki vagy vegyészmérnöki végzettség és legalább 5 év a közúti létesítmények tervezésében, kivitelezésében, minőségellenőrzésében, lebonyolításában, fenntartásában, üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlat (vagylagosan).

Képzési idő:  2 félév

Megszerezhető kreditek:  60 kredit

Kompetenciák:

-          elemző, problémamegoldó készségek, képességek

-          tanulási és önfejlesztési képességek

-          műszaki-gazdasági kommunikációs készségek

Ismeretkörök:

-          szabályozási környezet  (szakpolitika, környezetvédelem, jog, szabványok, finanszírozás) 3-6 kredit

-          Minőség-és kockázatmenedzsment (metrológia, kontrolling, szabványosítás) 3-6 kredit

-          Útpályaszerkezetek technológiai kérdései 18-24 kredit

-          Geotechnika 4-10 kredit

-          Utak és tartozékaik fenntartása, üzemeltetése,nyilvántartása 8-16 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN

 

Diploma kibocsátásának feltétele: 

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

- a diplomamunka megvédése

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea, tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Makó Emese

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Jelentkezési határidő2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea##kukac##sze.hu.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat és szakmai gyakorlati igazolás. 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Vissza