Halászati szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Halászati szakmérnöki  

200.000Ft

4

20<

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): Halászati szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, OH-FHF/213-2/2010

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények: mesterképzésben, illetve egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki oklevél

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120

Kompetenciák: A szakon végzettek:

-          ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;

-          tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;

-          kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;

-          ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;

-          elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;

-          a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

 

Személyes adottságok és készségek

-          szintetizáló és ökológiai-, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;

-          halászati- és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;

-          képesség a szakmai-és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;

-          együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

-          a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben,

-          a  legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati- és akvakultúra rendszerek irányítása,

-          okszerű kereskedelmi- és marketing tevékenység folytatása a halászati ágazat - termékpálya működtetésében,

-          természetvédelmi célokat alkalmazó haltermelési technológiák fejlesztése.

 

Ismeretkörök:

Általános alapozó ismeretek                                                  20-28 kredit

(halrendszertani, anatómia, élettani ismeretek, szaporodásbiológiai és genetikai ismeretek, halegészségtani, kórtani ismeretek, biometria, informatikai ismeretek)

Törzsismeretek                                                                       48-58 kredit

(hidrobiológia, limnológia, vízgazdálkodás-haltenyésztés, halak takarmányozása tartástechnológiai ismeretek, halászati műszaki ismeretek, kishajó vezető ismeretek, szuper intenzív halgazdálkodás, természetes vízi és horgászcélú halgazdálkodás, halfeldolgozási ismeretek, díszhal-tenyésztés, elektromos halászat)

Speciális kiegészítő ismeretek                                                18-24 kredit

(értékesítés, marketing, halgazdálkodás ökonómiája, ágazati tervezés, EU-szabályozások, KHP, halászati, jogi ismeretek)

Szakdolgozat kreditértéke                                                        10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

- legalább 120 kredit megszerzése

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

- a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Szathmári László

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre:sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

 

Vissza