Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L(levelező)

K(költség)

Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

350 000Ft

2

10

évente

Mosonmagyaróvár

agrár

 

Megnevezés (engedélyszám): Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, OH-FNYF/494-3/2017 

Tudományterület: agrár képzési terület

Felvételi követelmények:  természettudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

Kompetenciák:

 • Térinformatikai adatgyűjtés, feldolgozás, kezelés;
 • Közreműködés a döntéshozatalban;
 • Mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata;
 • Hozam és talajtápanyag-tartalom térképek készítése;
 • Műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése;
 • Talajmintavétel;
 • Tápanyag és növényvédőszer helyspecifikus kijuttatása;
 • Munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása;
 • ogszabályváltozások figyelése;
 • A rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás képessége;
 • A természet- és környezetvédelmi előírások betartása;
 • A szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése;
 • A mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek kezelésének ismerete;
 • Egyéb programok alkalmazás szintű ismerete;
 • Számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése, üzemeltetése.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • műszaki, agrotechnológiai, GPS technológiai ismeretek,
 • geoinformációs rendszerek, E-kommunikációs rendszerek ismerete,
 • a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
 • precíziós gazdálkodási, szántóföldi növénytermesztési, tápanyaggazdálkodási ismeretek, 
 • agrokémiai, ökológiai, növényvédelmi ismeretek,
 • adatgyűjtés, adatintegrálás, térbeli döntéstámogatás precíziós technológiáinak ismerete,
 • szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete
 • .helyi specifikus, precíziós szaktanácsadási rendszerek ismerete

 

Személyes adottságok:

 • Precizitás
 • Megbízhatóság
 • Szervezőkészség
 • Pontosság
 • Önállóság
 • Felelősségtudat
 • Döntésképesség
 • Fejlődőképesség, önfejlesztés
 • Kockázatvállalás

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • Precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása;
 • Precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése a gazdálkodásnak;
 • A termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése;
 • GPS technológiák alkalmazása;
 • Térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése;
 • Terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése;
 • Ismeri és kezeli mérnökök munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket;
 • Egyéb programokat alkalmazási szinten ismer;
 • Számítógépes rendszereket és hálózatokat tervez, üzemeltet.

Ismeretkörök:

I. Információs rendszerek                                                   20 kredit

(A precíziós növénytermesztés gazdaságtana; Geoinformációs rendszerek; Gazdasági döntéstámogatás; E-kommunikációs rendszerek)

II. Távérzékelés, helymeghatározás:                                 15 kredit

(Terepi adatgyűjtés módszerei; Helymeghatározás és GPS rendszerek; Alkalmazott távérzékelés)

III. Precíziós mezőgazdasági technológiák:                      17 kredit

(Precíziós mezőgazdasági rendszerek a gyakorlatban; Korszerű mezőgazdasági technológiák)

A szakdolgozat kreditértéke:                                              8 kredit

 

A Precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanterve

TÁRGY

Kódja

Neve

Felelőse

Félévi óraszáma
(kontakt óraszám levelező tagozaton)

Kredit értéke

Számon-
kérési módja

1. szemeszter (I. évf.)

 

Helymeghatározó eszközök és alkalmazásuk

Milics Gábor

15

5

V

 

Adatgyűjtő eszközök és távérzékelés

Milics Gábor

18

5

V

 

Geoinformációs rendszerek, Agrárinformatika, digitális hozam- és talajtérképezés

Milics Gábor

15

5

GY

 

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere

Neményi Miklós

18

5

V

 

A talajtan alapjai, helyszíni és laboratóriumi talajvizsgálatok

Kalocsai Renátó

18

6

V

"A" tárgyak összesen:

 

84

26

 

2. szemeszter (I. évf.)

 

Agrokémia és precíziós tápanyag gazdálkodás

Kalocsai Renátó

18

5

V

 

Integrált növényvédelem és helyspecifikus kijuttatás

Kukorelli Gábor

18

5

GY

 

Precíziós vetés és öntözés

Kukorelli Gábor

18

6

V

 

Szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban

Vér András

18

5

GY

 

A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana

Kalmár Sándor

15

5

V

 

Szakszeminárium

 

 

8

 

"A" tárgyak összesen:

 

87

34

 

Kontakt óra/kredit mindösszesen

 

171

60

 

 

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése
 • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Milics Gábor

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

További információ ide kattintva érhető el!

unnamed62.png

Vissza

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!