Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakember

230.000 Ft

2

10<50

távoktatás

Győr

MUSZ

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 
Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakember szakirányú továbbképzési szak 

2. A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakember

3. A szakirányú továbbképzés képzési terület: Műszaki képzési terület

4. A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén: agrár; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; műszaki; pedagógusképzés; társadalomtudomány; természettudomány; orvos- és egészségtudomány. továbbá a Közlekedésbiztonsági Szervezet által szervezett balesetvizsgálói tanfolyam elvégzése, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet által elfogadott, a hallgató kérelmére kiadott, közlekedési ágazat szerinti 3 éves gyakorlat igazolása. 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév  


Kapcsolattartó: Szalai Nóra (szalain@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Lakatos István (lakatos@sze.hu) 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft 

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja:intézmény honlapján. Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.


A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, jelentkezés díjának utalási igazolása, valamint szakmai gyakorlatról igazolás

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Vissza

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!