Civil és egyéb nonprofit szervezetek működtetése

Engedélyszám: E-000896/2014/D006

Önköltség: 200.000 forint/fő

Létszám: 10 fő

 

A képzésfilozófiája, alapelve

A képzés alapvető küldetése, hogy információt szolgáltasson civil/nonprofit szervezeteknek azok működését, menedzsmen1jét és gazdálkodását meghatározó tényezőkrőL A képzés hozzájárul a szervezetek működési hatékonyságának növeléséhez, a szervezeteket irányítók érdekérvényesítő képességének növeléséhez.

A képzés célja

A képzés célja, hogy áttekintést nyújtson az alábbiakról:

 • civil és egyéb nonprofit szektor főbb sajátosságai a szektor gazdálkodásának főbb jellemzői
 • a nonprofit menedzsment specialitásai
 • sikeres nonprofit működés a gyakorlatban

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők átlátják a szektor működését, megismerik a jogszabályi kört, a sikeres működés gyakorlati eszközeit.

A képzés célcsoportja

Civil és egyéb nonprofit szervezetek vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai, önkéntesei, segítői.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák

a. Ismeret (tudás)

 • Az elektronikus keresővel elérhető pályázatfigyelő rendszerek szektorra vonatkozó részei
 • A nonprofit szervezetek gazdálkodásán belül a forrásbevonási lehetőségek
 • Önkéntesek motivációi, az önkéntességjogszabályi környezete
 • A szektorra alkalmazható PR és menedzsment technikák

b. Készség, képesség

 • Intemet segítségével pályázati kiírást keres, azonosít
 • Leendő önkéntesek beazonosítása, velük történő kommunikáció Kapcsolatépítési és fenntartási képesség fontosságának felismerése, fejlesztése

c. Magatartási, viselkedésijegyek (attitűdök)

 • A szervezet céljának és értékrendjének megfelelő pályázatokat és forráslehetőségeket keres
 • A nonprofit működéshez szükséges kapcsolati háló építéséhez nyitottság
 • Tisztelet az önkéntes munkát végzők iránt.

d. Felelősség, autonómia

 • A szektort érintő pályázati rendszerben tájékozódik, a szervezete számára adekvát pályázatokat figyeli
 • Forrásszerzési lehetőséget feltár Önkénteseket szervez, mozgósít, rootivál
 • Saját szervezete cél szerinti tevékenysége érdekében rendezvényt, kampányt szervez, illetve abban közreműködik
A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség Középfokú tanintézményben iskolarendszerű képzésben szerzett végzettség
Szakmai végzettség   -  
Szakmai gyakorlat   -  
Egészségügyi alkalmassági   - 
Bemeneti kompetenciák, kompetencia-elemek (ismeretek, készségek, attitűdök)   - 
Egyéb feltétel(ek)  Személyes érintődés civil vagy egyéb nonprofit szervezet tevékenységében (munkavállaló, önkéntes stb.) 

Kapcsolattartó:

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna

 

9026 Győr, Egyetem tér 1.

igazgatási ép.104

+36(96) 613-690

somogyvari@sze.hu

 

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!