Egészségügyi szervező BSc

Érettségi követelmények – kettőt kell választani:


Biológia vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügyi ismeretek, közgazdasági ismeretek) vagy egy idegen nyelv (angol, francia, latin nyelv, német, olasz , orosz spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek).

Jelentkezés további feltétele: alkalmassági vizsga.

 

Alkalmassági vizsga időpontja: 2017. 08. 22.

A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik. A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak „megfelelt” vagy „nem felet meg” lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a „megfelelt” alkalmassági vizsga.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Egészségügyi szervező

275 000 Ft

7

A

L

K

Egészségügyi szervező

275 000 Ft

7


A szakmáról

A képzés célja olyan egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben, a humánbiztosításban és az egészségturizmus területén zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági, szervezési és adatszolgáltatási tevékenységeit. Végzett hallgatóink képesek az egészségügy működéséhez szükséges információk rögzítésére, tárolására és kiértékelésére, egészségtudományi ismereteik birtokában specifikus egészségturisztikai és rekreációs programtervek összeállítására. Ehhez elsősorban magas szintű szakmai és általános műveltségre, rendszerező képességre és nagyfokú felelősségtudatra van szükség.


A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő közgazdasági képzés nagy hagyományokkal rendelkezik a Széchenyi István Egyetemen. A nyugat-magyarországi régió egészségügyi, biztosítási és turisztikai intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, továbbá az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

 

Elhelyezkedés

A végzett hallgatók az alábbi intézményekben helyezkedhetnek el sikeresen: az egészségügy és a humánbiztosítás intézményei, az államháztartás részét képező szervek, üzleti biztosítók, wellness és rekreációs központok, gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők. A falusi, öko- és sportturizmus intézményei. Néhány példa a lehetséges betölthető pozíciók sorából: gazdasági elemző, üzletkötő, programtervező, finanszírozási szakember, biztosítási elemző, rendezvényszervező, turisztikai menedzser.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy, az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.