Élelmiszermérnök

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

F

N

A

Élelmiszermérnök

támogatott

4

F

N

K

Élelmiszermérnök

115 000 Ft

4

F

L

A

Élelmiszermérnök

támogatott

4

F

L

K

Élelmiszermérnök

115 000 Ft

4

 A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan élelmiszer-ipari szakemberek képzése, akik korszerű élelmiszer-ipari menedzser szemlélettel rendelkeznek, jártasak az élelmiszer-technológiában, az élelmiszer-ipari műveletekben magas szintű elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek.
Alkalmasak:
 • egyéni vagy társas vállalkozás létrehozására és működtetésére;
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenység végzésére;
 • munkabiztonsági és munka-egészségügyi feladatok ellátására, környezettudatos magatartás formálására;
 • a vezetésében és irányításában felmerülő szakmai kérdések véleményezésére, a problémák komplex kezelésére, az optimális megoldások kiválasztására;
 • az élelmiszer-ipari gyártási folyamatok technológiai és gépészeti működtetésére, irányítására, ellenőrzésére;
 • minőségbiztosítással, élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátására;
 • az áruforgalmi folyamatok (beszerzés, készletezés, értékesítés) tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére;
 • a gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi és számviteli előírások betartására és betartatására;
 • a vállalkozás ügyviteli feladatainak ellátására, szakmai kapcsolat létesítésére és ápolására;
 • projekttervezésben és a megvalósításban való részvételre;
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára;
 • prezentációs technikák alkalmazására.
A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél.

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.