Emberi erőforrás tanácsadó MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

L

K

Emberi erőforrás tanácsadó

300 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei:

andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 30 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika)
  • felnőttképzési ismeretek 
  • kommunikációtudomány
  • kommunikációfejlesztés
  • informatika, könyvtárismeret
  • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia)
  • gazdasági és jogi ismeretek

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

A képzésről

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági jellegű ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.

A képzésben az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatják el a hallgatók, egyúttal a korábbiaknál nagyobb hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban kiemelt szerepet kap a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése. Ezek mellett a képzési programban szerepelnek még: foglalkoztatáspolitikai ismeretek, speciális andragógiai ismeretek, valamint a munkaerőpiac és az oktatás összefüggései is. A képzésben nagy szerepe van a gyakorlatnak.

A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is.

A szakot elsősorban a korábban művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humán erőforrás menedzser szakon végzett hallgatóknak ajánljuk, ám felvételt nyerhet bármely, legalább főiskolai diplomával rendelkező jelentkező, aki a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan vállalja az előírt alapozó ismeretek megszerzését.

Nyelvi követelmények

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van , államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.