Felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vizsga

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki

  • legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve azok az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van).

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

  • érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;
  • felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával;
  • bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.


felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi követelménye alól, de felvételi összpontszám csak akkor számolható belőle, ha az adott szakon a felsőoktatási intézmény így dönt.

Előfordulhat, hogy a felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.

A felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető: A felvételi követelmény azonos az érettségi pontok számításához előírt érettségi vizsgatárggyal:
az agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan képzés),
a gazdaságtudományok (alapképzés),
a jogi (alapképzés),
az orvos- és egészségtudomány (alapképzések),
a pedagógusképzés,
és a sporttudomány (kivéve edző)
képzési területek szakjain*.

az agrár (osztatlan képzés)
az államtudományi,
a bölcsészettudomány,
a gazdaságtudományok osztatlan képzés és alkalmazott közgazdaságtan alapszak,
a jogi (osztatlan képzés)
a műszaki,
az informatika,
az orvos- és egészségtudomány (osztatlan képzés),
a társadalomtudomány
és a természettudomány
képzési területek szakjain.

Többletpont számítás
A felvételi követelményként választott emelt szintű érettségiért akkor adható többletpont, ha a választott tárgyból lehet érettségi pontot számítani, és legalább 45%-os eredményű.

A legalább 45%-os emelt szintű érettségi vizsgáért jár a többletpont.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!