EXECUTIVE MBA (ANGOL)

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Executive MBA (angol)

6800 €

4

10 < 20

Online

(folyamatos a képzés és a konzultációs lehetőség a szorgalmi időszakban a SzE-learning elektronikus keretrendszerben)

Győr, Budapest Kingston, RI (USA)

GAZD

Megnevezés (engedélyszám):

Executive MBA szakirányú továbbképzési szak (angol), FNYF/586-3/2019

 

A képzés nyelve: angol

A Széchenyi István Egyetem (Győr) és a University of Rhode Island, Kingston, RI (USA), valamint együttműködő partnerként a Magyar Nemzeti Bank Pallas Anthéné Domus Meriti Alapítványa (PADME), kettős MBA diploma megszerzését célzó programot hirdet.

A University of Rhode Island Master of Business Administration mesterfokozat (MA) AACSB által akkreditált. Az AACSB világszerte az üzleti iskolákban folyó alap-, mester-, és doktori szinten meghirdetett képzések legrégebben működő nemzetközi szakmai akkreditációs szervezete. Az általuk akkreditált üzleti képzések világszínvonalúak, amit nemzetközi viszonylatban az üzleti iskolák csupán 5%-a mondhat magáénak. A képzés során a résztvevőknek egyedülálló szakmai ismeretszerzésre lesz lehetősége a közös tanterv és az amerikai professzorok világszínvonalú oktatása révén.

Bővebb információ az AACSB akkreditációról itt: https://bestbizschools.aacsb.edu/aacsb-accredited/students

 

Megszerezhető szakképzettség neve:
A hallgatók a képzés sikeres teljesítését követően két diplomát szereznek:

 • Executive MBA szakirányú továbbképzéses diploma (MBA) a Széchenyi István Egyetemen (Győr) és
 • Master of Business Administration (MBA) mesterfokozatú diploma (MA) University of Rhode Island (Kingston, RI, USA)

 

Tudományterület: gazdaságtudományok képzési terület

Felvételi követelmények:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél,
 • legalább 80 pont a TOEFL iBT nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 6,5 pont az IELTS nyelvvizsgán (elmúlt két évben szerzett), vagy legalább 105 pont a Duolingo nyelvvizsgán (2020. február 3-a után szerzett), *
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”** (1-1,5 oldal terjedelemben), amelyben a jelentkező a tanulmányi és szakmai előmenetelét, valamint a képzéssel kapcsolatos szakmai célkitűzéseit fejti ki, és
 • felvételi elbeszélgetés angol nyelven (a két képző egyetem képviselőiből álló bizottság előtti videó elbeszélgetés keretében).

*A nyelvvizsga követelmény alól felmentés adható abban az esetben, ha:

 • a jelentkező diplomája olyan intézményből származik, ahol az oktatás hivatalos nyelve angol,
  vagy
 • a jelentkező igazolja, hogy olyan nemzetközi munkakörnyezetben (vállalatnál, nemzetközi szervezetnél, intézménynél, stb.) 2-3 éves munkatapasztalattal rendelkezik, ahol a kommunikáció hivatalos szakmai nyelve az angol.

 ** A Statement of Intent elkészítéséhez segédanyagok az alábbi oldalakon találhatók:

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek:

 • 120 kredit (Széchenyi István Egyetem, Győr)
 • 42 kredit (University of Rhode Island, Kingston, RI, USA)

 

Ösztöndíj lehetőség:

A felvételt nyert hallgatók ösztöndíj pályázaton vehetnek részt.

Ösztöndíj folyamat:

 1. Eredményes felvétel (a bejutási feltételeknek való megfelelőség után a felvételizőt az Egyetem felvételi döntéslevélben értesíti)
 2. Ösztöndíj pályázat benyújtása
 3. Döntéshozatal (az ösztöndíj elnyeréséről a Pályázót az Egyetem ösztöndíj pályázati döntéslevélben értesíti)
 4. Beiratozás (az ösztöndíj folyósításának feltétele aktív félévre történő beiratkozás)
 5. Ösztöndíj folyósítás a hallgató számlájára (a féléves önköltségi díj kiírásra kerül a Neptun rendszerben)
 6. Féléves önköltségi díj befizetése

A teljesítmény alapú ösztöndíj mértéke a teljes önköltséget fedezheti. Az ösztöndíj megpályázásának feltétele, hogy a jelentkező

 • a) magyar állampolgár, vagy
 • b) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, vagy
 • c) határon túl élő magyar nemzetiségű személy, akkor is ha nem tartozik a b) pont hatálya alá,
 • kiemelkedő teljesítménnyel felvételt nyert a képzési programba,
 • beiratkozással aktív hallgatói jogviszonyt szerez, 
 • a képzés során a féléves eredményével kiemelkedően sikeresen eleget tesz a tanulmányi kötelezettségének.


Kompetenciák:

A kettős MBA diploma megszerzését célzó képzés az üzleti élet minden fontosabb részterületét felölelő, kifejezetten generalista program, így alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges készségekkel, eligazodnak a nemzetközi gazdaságban, valamint irányítani képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeit. Mivel a képzés alapvető célja a karrier-gyorsítás, azaz a további előmenetel segítése a vállalati vezetői pozíciókban, így természetesen ennek támogatása is fontos célként fogalmazható meg.

 

A kettős MBA diplomás képzésen végzettek:

 • a tanterv erősen gyakorlati és szakmai orientációja révén nem csak birtokolják az ismeretanyagot, hanem képessé válnak önálló munkavégzésre, döntésre, nagyobb ívű vállalati gondolkodásra is,
 • a szilárd és elmélyült alaptudásukat gyakorlati helyzetekben is tudják alkalmazni, képesek tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, valamint képesek vezetni embereket, csoportokat,
 • képesek az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • alkalmasak az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
 • képesek stratégiai jellegű kérdéseket felismerni, ezek megválaszolásában érdemben részt venni,
 • ismerik az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait,
 • a vonatkozó szakirodalomban tájékozottak, ezt képesek a gyakorlati problémák megoldásában kamatoztatni.

 

Az MBA végzettség jelentősége a karrier-építésben:

www.thedailymba.com

www.mastersportal.com

www.postgrad.com

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
 • önálló problémafelismerő és -megoldó készség,
 • innovációs készség,
 • kritikai elemző és javaslattevő készség,
 • vezetői készségek,
 • tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
 • üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Ismeretkörök:

 • Managing Yourself and Others: 15 kredit
 • Managing in Global and Regional Context: 15 kredit
 • Managing Business Performance: 15 kredit
 • Managing Operations and Systems: 15 kredit
 • Managing the Market: 15 kredit
 • Competition and Strategy: 15 kredit
 • Választható tárgyak: 15 kredit
 • Szakszeminárium, kutatásmódszertan: 5 kredit
 • A diplomamunka kreditértéke: 10 kredit

Tanterv:

 • Managerial Economics
 • Statistical Methods for Management
 • Organizational Behavior
 • Legal Environment of Business
 • Financial Accounting
 • Marketing Management
 • Operations & Supply Chain Management
 • Human Resource Development
 • Financial Management
 • Managerial Accounting
 • Global Supply Chain
 • Computing for Management: Data Visualization/Tableau
 • Strategic Management
 • Directed Study in Business (Thesis writing)

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • 120 kredit megszerzése a Széchenyi István Egyetemen,
 • 42 kredit megszerzése a University of Rhode Island-en,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka

 

Kapcsolattartó: dr. Bukor Emese (mail: bukor.emese@sze.hu, telefonszám: 30/892-2322)

Szakfelelős: Prof. dr. Földesi Péter

Képzés kezdete: 2020. szeptember 14.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 11.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (ide kattintva)

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevélmásolat,
 • nyelvvizsga bizonyítvány (TOEFL iBT, IELTS vagy Duolingo),
 • angol nyelven írt “Statement of Intent”,
 • angol nyelven írt fényképes önéletrajz, valamint
 • igazolás a jelentkezési díj utalásáról.

 

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: OTKE00001T

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!