Fontos teendők beiratkozás előtt

A Neptun rendszerbe történő első belépést követően kérem ellenőrizze a

  • Saját adatok, Személyes adatok felületen a Személyes adatok tabulátor fülön, hogy a személyes adatai (név, születéskori név, édesanyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság),
  • a Saját adatok, Elérhetőségek felületen az E-mail címek, Címek, Telefonszámok tabulátor füleken az e-mail cím, állandó lakcím, telefonszám adatai megfelelően kerültek rögzítésre.

Ezen a felületen az e-mail címét, értesítési címét, telefonszámát megadhatja, illetve módosíthatja.

Az állandó lakcímének módosítására csak a beiratkozás során, a lakcímkártya bemutatásával van lehetőség.

Amennyiben eltérést tapasztal a hivatalos okmányaiban berögzített adatokhoz képest, azt a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének jelezze.

  • A Saját adatok, Személyes adatok felületen a Személyes adatok tabulátor fülön az Adatmódosítás gombra kattintva szíveskedjék az adóazonosító jelét, valamint a TAJ számát berögzíteni.
  • A Saját adatok, Személyes adatok felületen az Okmányok tabulátor fülön az Új felvétel gombra kattintva szíveskedjék a személyi igazolványának számát berögzíteni.
  • A bankszámlaszámuk rögzítésére, a Pénzügyek, Beállítások felületen a Számlaszámok tabulátor fülön az Új bankszámlaszám gombra kattintva van lehetőség.

A kért adatok berögzítésének időszaka: 2019. augusztus 5. (6:00) és augusztus 23. (23:59)

Pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozáson tudják megadni a fent írt adatokat!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy valótlan, téves adatok berögzítése esetén az Egyetem nem vállal felelősséget az esetleges információvesztés, vagy késedelmes kifizetés (pl. pénzbeli támogatás kifizetésének késedelme rossz bankszámlaszám berögzítése esetén) miatt.