Gazdálkodási és menedzsment BSc

Érettségi követelmények: 

kettőt választani az alábbiak közül: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek) vagy szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

K

Gazdálkodási és menedzsment

195 000 Ft

7

A

T

K

Gazdálkodási és menedzsment

180 000 Ft

7


A szakmáról

Az általunk képzett szakember jól ismeri a nemzetgazdaságok és a vállalatok működését, összetett tudással rendelkezik a vállalkozások gazdálkodásáról és irányításáról. Átlátja a vállalatok termelés-szolgáltatási rendszereit, vezetési-irányítási elveit, a vállalatok működésének sajátosságait, tisztában van a vállalati működés pénzügyi vonatkozásaival, ismeri a számviteli rendszer alapjait és képes adott helyzetben önálló elemzések elvégzésére. Az elsajátított ismeretek révén, saját hatáskörében alkalmassá válik, hogy önállóan reagáljon a vállalati gazdálkodásban felmerülő problémákra.

Mindehhez jó problémamegoldó és kapcsolatteremtő készségre, rugalmasságra, megbízhatóságra és nem utolsósorban komoly felelősségtudatra van szükség a jelentkező részéről.


A képzésről

Intézményünkben, ahol 2006 óta folyik az erősen gyakorlatorientált gazdálkodási és menedzsment alapképzés, nagyszerű szakemberek alkotják az oktatói kart. A Széchenyi István Egyetem egy sikeres városban található, ahol a gazdasági élet képviselői folyamatosan részt vesznek az oktatásban előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával, ami garancia arra, hogy az itt végzettek képesek jól elhelyezkedni, versenyképesek lehetnek a munkaerőpiacon.


Elhelyezkedés

Alapszakunk elvégzése után a vállalati gazdálkodás számos területén helyezkedhetnek el a hallgatók hazai és külföldi termelő és szolgáltató vállalatoknál. Az előadásokon és szakmai gyakorlatokon megszerzett ismeretek alkalmassá teszik a hallgatókat a pénzügy, a számvitel, a kontrolling, a nemzetközi menedzsment, a projekt- és termelésmenedzsment területén végzendő színvonalas munkára. Eredményesen dolgozhatnak hazai vagy külföldi tulajdonú kis-, közép- és nagyvállalatoknál. Az elsajátított ismeretek révén és egy jó üzleti ötlet birtokában önálló vállalkozást is indíthatnak a végzett hallgatók.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy idegen nyelvből legalább középfokú B2 típusú szakmai nyelvvizsga vagy egy felsőfokú C1 típusú típusú nyelvvizsga letétele (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezi a TAB).