GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ KÉPZÉS (OKJ 35 622 01)

Munkarend

Fin. forma

OKJ képzés

Önköltség

Képzési idő (óra)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

időszakos

önköltséges

Gyógy- és fűszernövény termesztő

200 000 Ft

480 óra(elmélet: 192 óra, gyakorlat 288 óra)

min. 20 fő, max. 40 fő

évente 1 alkalom

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u.2.

mezőgazdaság

 

Megnevezés (engedélyszám): Gyógy- és fűszernövény - termesztő OKJ (35 622 01); E-000896/2014/A002

Felvételi követelmények: középiskolai végzettség, kertész szakképesítés, betöltött 18. életév, Képzési idő: 480 óra

Kompetenciák: személyes, társas- és módszerkompetenciák

Ismeretkörök:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a gyógy- és fűszernövények szaporítását, telepítését, a gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiai munkáit elvégezni, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépeket üzemeltetni, az előállított termékeket betakarítani, tárolni és értékesíteni.

Tanterv:

  1. 11026-12 Gyógynövénytermesztés 305 óra (elmélet: 122 óra; gyakorlat 183 óra)

Célja: A tantárgy tanításának célja a gyógynövények és a drogok biztonságos felismeréséhez szükséges ismeretek megtanítása. Gyógynövények morfológiája, gyógynövény faj, fajta, drog alapismeret, gyógynövények termesztéstechnológiája, gyógynövények, drogok felismerése, a gyógynövénytermesztésben előforduló erő- és munkagépek, eszközök, anyagok, épületek, építmények

 

  1. 11027-12 Fűszernövény - termesztő 175 óra (elmélet 70 óra, gyakorlat 105 óra)

Célja: A tantárgy tanításának célja, hogy szilárd ismerteket nyújtson a termesztési feladatok ellátásához.

Ismerkedjenek meg a tanulók a fűszernövények jelentőségével, növénytani jellemzőivel, környezeti igényeivel, termesztéstechnológiájával. Fűszernövények morfológiája, fűszernövény fajok és fajtacsoportok, fűszernövények felismerése

Fűszernövények termesztéstechnológiája,a fűszernövény-termesztésben előforduló erő- és munkagépek, eszközök, anyagok, épületek, építmények

 

Az OKJ bizonyítvány megszerzésének  feltételei:

 

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való min. 80 %-os részvétel,

- a vizsgára bocsájtás feltétele a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése

- szóbeli záróvizsga

 

Kapcsolattartó: Réder Krisztina, 0696/566-781, reder.krisztina@sze.hu

                          Jankó-Knapp Gabriella, 0696/566-782, janko-knapp.gabriella@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. Vér András

Képzés kezdete: 2018. 03. 02

Jelentkezési határidő: 2018.02. 27.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!