Gyógypedagógia BA

Érettségi követelmények: 

Magyar nyelv és irodalom és biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom, román nyelv, román nyelv és irodalom, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom).

Jelentkezés további feltétele:
kötelező általános orvosi igazolás

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Költségtérítés (félév) Képzési idő
A N K Gyógypedagógia 270 000 Ft 8
A L K Gyógypedagógia 250 000 Ft 8

 

Az orvosi igazolás nyomtatványa letölthető:letöltés

Az orvosi igazolás kérjük a mindenkori jelentkezési határidőig az e-felvételihez csatolni jelentkezéskor de legkésőbb a dokumetumpótlás határidejéig.

A képzésről

A gyógypedagógusok foglalkoztatásának színterei folyamatosan bővülnek. A nálunk végzett gyógypedagógusok képesek választott szakirányukon a sérült, fogyatékos, vagy akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Elérhető szakirányok:

  • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány: Felkészít az enyhén értelmi fogyatékos és a nehezen tanuló gyermekek diagnosztizálásra, nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatainak ellátására.
  • Logopédia szakirány:  Beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, korai gondozására valamint a 3-18 évesek nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás feladataira készít fel.

Szakmai gyakorlat

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • gyógypedagógiai intézmények
  • integráló óvodák és iskolák
  • pedagógiai szakszolgáltatás intézményei
 

Nyelvvizsga

A diploma megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, továbbá orosz, lovári vagy beás nyelvből (kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB). A 2016. január 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében az eszperantó nyelv is elfogadott.