Interprofesszionális közösségi munka

Részvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, feltéve, hogy az alapképzésben a hallgatók a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:- társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociálpolitika, szociális munka, szociálpedagógia, kommunikáció, média, politológia;- egészségtudományi ismeretek: ápolás és betegellátás, egészségügyi szervezés, gondozás és prevenció;-bölcsészettudományi ismeretek: pedagógia, pszichológia, szociálpszichológia, andragógia;-teológiai ismeretek

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

interprofesszionális közösségi munka

150 000 Ft

2

kéthetente péntek-szombat

Győr

TÁRS

 

Kapcsolattartó: 

dr. Tóbiás László, egyetemi docens

  • Cím: 9024 Győr, Szent Imre út 26-28.
  • Tel/fax: (96) 503-400/3070
  • Email: tlaszlo##kukac##sze.hu
  • Honlap: http://szm.sze.hu

 

Jelentkezési határidő 2017. szeptember 14.

Jelentkezés módja: az intézmény honlapján található jelentkezési lappal

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: tlaszlo@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.