Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Érettségi követelmények: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

F

L

K

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök (mezőgazdasági gépészeti)

115 000 Ft

4

A felsőoktatási szakképzés célja:

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan mezőgazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak:
 •  a vezető mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek valamint egyéb programok prezentációs technikák alkalmazására;
 •  számítógépes rendszerek és hálózatok tervezésére, üzemeltetésére;
 •  kommunikációtechnikai és számítógépes vevőszolgálat és kereskedelmi feladatok ellátására;
 •  minőségbiztosítási rendszer kidolgozására és alkalmazására;
 •  munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenység végzésére;
 • munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására, környezettudatos magatartás formálására;
 •  a javítási, üzemfenntartási, karbantartási folyamatok irányítására;
 •  a tervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;
 •  anyagszükséglet tervezésére, számolására, anyagnyilvántartások vezetésére;
 •  eszközök működőképességének biztosítására;
 •  ellenőrzési folyamatokban történő közreműködésre;
 •  a menedzsment vállalatgazdasági és marketing előírásainak megvalósítására;
 •  a termelési feladatok pénzügyi, bér- és létszámgazdálkodás előkészítésére;
 • a szakterülete jogszabályi és szabványosítási alapelőírásainak, iratkezelési szabályainak betartására;

 

mezőgazdasági gépészeti szakirányon a végzettek alkalmasak továbbá:

 •  mezőgazdasági géptervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;
 •  a gépjavítási feladatok szervezésére, irányítására;
 •  a karbantartási feladatok szervezésére, irányítására;
 •  hibalehetőségek feltárására és elhárítására;
 •  feladatok részfeladatokra bontására, felelősök állítására;
 •  szárító- és takarmánykészítő üzemek szervezésére és irányítására;
 • gépészeti technológiák fejlesztésére, üzemeltetésére, karbantartására;
 • gyártási technológiai folyamatok felügyelésére;
 • az előállított termékek értékesítésének szervezésére, ellenőrzésére;
 • élelmiszer-gépészeti szakirányon a végzettek alkalmasak továbbá:
 • élelmiszer-ipari géptervezési feladatok előkészítésében, megvalósításában történő közreműködésre;
 •  élelmiszer-ipari gyártó és csomagoló gépsorok telepítésének előkészítésében, megvalósításában beüzemelésében, beállításában történő közreműködésre;
 • hibalehetőségek feltárására és elhárítására;
 • élelmiszer-ipari gépek, berendezések, technológiai vonalak biztonságos, előírások szerinti üzemeltetésére, karbantartására, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásai betartásával;
 • gyártási technológiai folyamatok felügyelésére;
 •  üzemzavar esetén a szükséges intézkedések megtételére, kisebb hibák esetén az elhárítás elvégzésére.

 

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

 

A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél.

 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

 

A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.