Jogorvoslati lehetőség a besorolási határozattal kapcsolatban

Az idei évtől az Oktatási Hivatal által a felsőoktatási felvételi eljárásban meghozott ún. besorolási döntéssel szemben a bírósági jogorvoslat áll a felvételizők rendelkezésére.

A jelentkezők a besorolási határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthatnak, amennyiben nem értenek egyet az abban foglalt döntéssel.
Lényeges, hogy a keresetlevelet kizárólag a besorolási határozat közlését követően lehet benyújtani, az ezt megelőzően benyújtott, a 2018. július 25-i ponthatár-kihirdetés eredményére alapozott keresetleveleket vélelmezhetően a bíróság időelőttiség okán elutasíthatja.

 

A keresetlevél elkészítéséhez segítséget nyújt a Kérvénytárból letölthető keresetlevél-minta és a hozzá tartozó kitöltési útmutató is. A felvételizők tehát önállóan, jogi képviselő (azaz ügyvéd) nélkül is megírhatják a keresetlevelet és benyújthatják azt elektronikusan (Ügyfélkapuval) vagy postai úton (az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190 címre).

A keresetlevélben foglaltakat a besorolási döntést meghozó Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha megállapítja, hogy döntése valóban jogszabályt sért, azt - egy alkalommal - módosítja vagy visszavonja. Amennyiben ennek megállapítását az Oktatási Hivatal nem tartja indokoltnak, a keresetlevelet a benyújtásától számított 15 napon belül az ügy irataival együtt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz továbbítja.

A keresetlevél benyújtásának illetéke 30.000 forint, azonban előzetesen ezt a felvételizőknek az ún. illetékfeljegyzési jog alapján nem kell megfizetniük. A bírósági illeték megfizetése a pervesztes félre hárul, azaz a felvételizők csak akkor kötelesek megfizetni az illetéket, amennyiben véglegesen elveszítik a közigazgatási pert. Ezen túlmenően a pervesztes fél egyéb perköltség megfizetésére is kötelezhető (pl. jogi képviselő munkadíja, másodfokú bírósági eljárás költsége stb.).

A közigazgatási perben elsőfokon a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jár el. A bíróság főszabályként akkor változtatja meg a besorolási döntést, amennyiben az jogszabálysértő.

A közigazgatási bíróság elsőfokú határozatával szemben a Fővárosi Törvényszékhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést bármelyik fél benyújthatja, azaz a felvételiző mellett az Oktatási Hivatal is élhet a fellebbezés jogával.

másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék előtt már kötelező a jogi képviselet, vagyis a felvételizőnek itt már kötelezően meg kell bíznia pl. egy ügyvédet a perképviselettel.

A Fővárosi Törvényszék másodfokú határozatával szemben - jellemzően kivételes esetben - jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálati kérelem nyújtható be.

Bővebben a jogorvoslati lehetőségekről a Felvételi tájékoztatóban »

Forrás: felvi.hu