Képzések leírása
Levelező képzés

A Széchenyi István Egyetem Felnőttképzési Központja

Képzések leírása

 a kilencezer nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató mellett több mint hatezer fiatalnak biztosít a középfokú végzettségre épülő, a munkaerőpiac igényeihez rugalmasan igazodó képzési formát.

A Győrben választható képzések színes és változatos képet mutatnak: a klasszikus és új mérnöki területek mellett közgazdasági, jogi, informatikai, egészségtudományi és szociális szakokon tanulhatnak a széchenyis levelező és távoktatásra járók.

A levelezős alapképzés mellett mesterszakokon is kínálunk új tanulási lehetőséget.

A levelezős konzultációk félévente 5-10 alkalommal péntek délután és szombaton vannak, így a hallgató tanulmányai miatt nem esik ki a munkájából.

Az alapképzési (BA illetve BSc) oklevél megszerzése a kredites levelezőoktatásban minimálisan 7 félév alatt lehetséges.

A BSc és BA szakjainkon az egy félévre fizetendő költségtérítési díj maximum 250 ezer Ft. Az MSc és az MA szakjainkon pedig maximum 325 ezer Ft. A költségtérítéses hallgatók által fizetett összeg tartalmazza az oktatásban való részvétel, a tárgyakból az első vizsga, a szaktárgyi konzultációk költségét, a kötelezően meghatározott és a hallgatóknak átadott jegyzetek árát, valamint az egyetemi infrastruktúra igénybevételét.

Távoktatásos képzés

Győrön kívül Budapesten is működtet kihelyezett konzultációs központot az intézmény. Budapesten önálló oktatásszervező irodát hoztunk létre. Célunk, hogy a főváros környékén vagy az ország keleti részében élő hallgatóink tanulmányaikkal kapcsolatos oktatási ügyeiket közvetlenül Budapesten is intézhessék.

A távoktatásban félévente 1-2 konzultációt tartunk, ezt péntek délutánra és szombatra szervezzük. A távoktatásos tanulmányok előnye, hogy a képzés egésze interneten keresztül bárhonnan elérhető, s a tanulmányi adminisztráció, a tudás elsajátítása miatt sem kell Győrbe utazniuk a hallgatóknak. A hagyományos képzéshez képest az új távoktatás személyre szabott tanulási lehetőséget kínál, folyamatosan figyelembe veszi a munkahely, a család elvárásait. Az előzetes felkészültség mellett az egyéni tanulási ütem, az időbeosztás dinamikusan támogatja a diplomaszerzési törekvést.

A távoktatásnak ez a formája hatékonyabb és kényelmesebb, s még olcsóbb is a hallgatók számára. Megtakarítják a lakóhely és a képzési hely közötti rendszeres utazási költség nagy részét, s főképpen az erre fordított időt, energiát. A hallgatóknak a beiratkozást követően hagyományos - papír alapú – információhordozókat is (jegyzetek, tankönyvek, tanulást segítő útmutatók, tájékoztatók, stb.) adunk, ugyanakkor biztosítjuk, hogy - megfelelő jogosultsággal - az interneten keresztül további segítséget kapjanak a vizsgákra való felkészüléshez. Ez további tananyagot, tudásszint ellenőrző teszteket, kérdés-sorokat jelent.

A hallgatók munkáját tantárgyanként „tutorok” kísérik figyelemmel, segítik, irányítják tanulási folyamatukat. A tutorok figyelemmel kísérik az egyes hallgatók tantárgyankénti előrehaladását és felhívják a figyelmet adott esetben a javasolt ütemtől való jelentős lemaradásra, segítik az egyes témáknál elakadt hallgatók problémamegoldását. Válaszolnak az adott tárggyal kapcsolatban hozzájuk érkező kérdésekre, azaz mintegy személyes konzultációt tartanak az interneten keresztül. Értékelik a haladást segítő és ellenőrző teszteket, és az eredményekről az internetes hálózaton tájékoztatják a hallgatókat.

A tutorok az interneten történő tanulást az első évfolyamon – néhány alapozó tárgynál – a decentrumokban személyes konzultáció biztosításával is segítik, ezeken a részvétel természetesen nem kötelező. Ezek időpontjai az interneten megtalálhatóak. A személyes konzultációkon való részvételre előzetesen nem kell jelentkezni.

A tananyag könnyen tanulható egységből áll, pontosan megjelölve a követelményeket. Önellenőrző feladatok segítik a vizsgákra történő eredményes felkészülést.

A hallgatók a vizsgaidőszakban valamennyi tantárgyból – hasonlóan minden más rendszerben tanuló hallgatókhoz – vizsgát tesznek. A vizsgákat a decentrumokban kell letenni.

Az alapképzési (BA illetve BSc) oklevél megszerzése a kredites levelező- és távoktatásban minimálisan 7 félév alatt lehetséges. A BSC és BA szakjainkon az egy félévre fizetendő részvételi díj maximum 150 ezer - 175 ezer Ft. A hallgatók által fizetett összeg tartalmazza az oktatásban való részvétel, a tárgyakból az első vizsga, a szaktárgyi konzultációk költségét, a kötelezően meghatározott és a hallgatóknak átadott jegyzetek árát, valamint az egyetemi infrastruktúra igénybevételét.

További információ: fk.sze.huE-learning 

Az e-learning alapú távoktatás (más néven elektronikus tanulás) olyan rugalmas tanulási forma, amelyben a hallgatók otthon, önállóan, a saját időbeosztásuk szerint sajátíthatják el tananyagot. Az önálló munkához maguk a tananyagok nyújtanak segítséget. Emellett a hallgatók munkáját tanárok (akiket az e-learningben tutornak nevezünk) is segítik, az Interneten keresztül. Az e-learning szabadságot és rugalmasságot biztosít a hallgatók számára a tanulás üteme, időbeosztása és helye tekintetében.

A hallgatók az Interneten keresztül, böngészőprogrammal érik az egyetem távoktatásos rendszerét, az úgynevezett keretrendszert.  (A rendszer használatához Internet Explorer böngésző szükséges.)

  • Tananyagok jellemzői

A tananyagokat elektronikus vagy nyomtatott formában kapják meg a hallgatók. Minden tantárgyhoz elektronikus tanulási útmutató tartozik, amely segítséget ad ahhoz, hogy mit kell tenni a tananyag eredményes elsajátítása érdekében.

A tananyagot a könnyebb feldolgozhatóság érdekében modulokra, azon belül pedig leckékre osztottuk. Minden lecke elején megtalálhatók a tananyaggal kapcsolatos követelmények. Ezek alapján eredményesen fel lehet készülni a vizsgára. Minden lecke végén interaktív önellenőrző kérdések találhatók, amelyek alapján a hallgatók ellenőrizni tudják, hogy tudásuk megfelel-e a vizsgakövetelményeknek. Az önellenőrző kérdésekre adott válaszokat a számítógép azonnal értékeli.

A nagyobb tanulási egységek (a modulok) végén újabb ellenőrzési lehetőségek, modulzáró feladatok találhatók. Ezek megoldásának eredményességéről a hallgatók munkáját segítő tutor is visszajelzést kap az Interneten keresztül, így –ha szükséges- tanácsot tud adni a sikeres továbblépéshez.

  • Tutorok szerepe a képzésben

A tananyagok feldolgozása során a hallgató kerülhet olyan helyzetbe, hogy valami miatt nem tud továbblépni. Ekkor segítséget kérhet a tutortól a keretrendszeren keresztül. A tutorok az adott tantárgyak oktatói, akik a keretrendszeren belüli levelezőrendszeren keresztül tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A feltett kérdésekre a tutorok két munkanapon belül válaszolnak, segítséget adva ezzel a folyamatos hallgatói munkához.

  • Hallgatók kapcsolata az egyetemmel és a többi hallgatóval

A hallgatók számára fontos, hogy az adott szakra járó többi hallgatóval is kapcsolatot tudjanak tartani. Mivel a távoktatásos képzésnek ebben a formájában nincs kötelezően előírt személyes konzultáció, a hallgatók csak a vizsgákon találkoznak csoporttársaikkal. Ahhoz, hogy a félév során megoszthassák egymással tapasztalataikat, sikereiket, a keretrendszeren belül fórum áll a hallgatók rendelkezésére. Itt felvethetnek különböző témákat, amelyekhez a többi hallgató és a tutorok is hozzászólhatnak, úgy, hogy a kommunikációt minden résztvevő figyelemmel kísérheti.

  • Vizsgák

Nagyon fontos jellemzője a képzésnek, hogy a vizsgák ugyanolyan jellegű feladatokból állnak, amilyenekkel a leckevégi és a modulzáró feladatok megoldása során találkoznak a hallgatók. A vizsga meghatározott vizsgahelyeken (Győrben és Budapesten), számítógépes környezetben, ellenőrzött körülmények között folyik. A vizsgák időtartama általában 50 perc. A vizsga végén a rendszer azonnal értékeli a megoldást, és jelzi az elért eredményt.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!