Kollégiumi Bizottság

Az egyetem kollégiumainak hallgatókkal kapcsolatos ügyeit a Kollégiumi Bizottság intézi, tagjai a folyosónként választott kollégisták, szintfelelősök.

Döntéshozó testülete a Kollégiumi Bizottság (Kolbiz), mely a két kollégium szintfelelősei által választott épületfelelősökből valamint az általuk választott elnökből tevődik össze.

Feladatuk az egész év folyamán segíteni a kollégium működését, munkájukkal részt vesznek a feladatok ellátásában a kollégium dolgozóival együttműködve.

A Kolbiz legfontosabb teendője a kollégisták érdekképviselete, amely többek között a kollégiumi élet megszervezését és az esetlegesen felmerülő problémák megoldását jelenti.

Célunk a kollégisták igényeinek közvetítése, a tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, a jelenlegi szolgáltatások bővítése, tájékoztatás és a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó kezdeményezések támogatása.

A Kolbiz gyűlésein az elnök, az épületfelelősök, kollégium vezetője szavazati joggal, míg a szintfelelősök és a Kollégiumi Bizottság részönkormányzatainak vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.

A Kollégiumi Bizottság részönkormányzata a NetClub a Kollégiumi Stúdió és a Kollégiumi Konditeremek.

A Kolbiz legfontosabb operatív feladatai:

  • beköltöztetés lebonyolítása,
  • méltányossági kérelmek elbírálása,
  • kollégiumi díjmérséklés elbírálása,
  • várólista kezelése, férőhelyekkel való gazdálkodás,
  • fegyelmi ügyekben másodfokú döntéshozás,
  • kiköltöztetés lebonyolítása,
  • kollégiumi jelentkezés lebonyolítása.

A Kollégiumi Bizottság felépítéséről és munkájáról további hasznos információkat tudhatsz meg, amennyiben körbenézel a kollegium.sze.hu oldalon illetve ha elolvasod az oldalon is elérhető Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ).