Kooperatív Doktori Program (KDP)

Nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a „Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” elnyerésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Újabb innovatív együttműködésre nyílik lehetőség a győri Széchenyi István Egyetem és a vállalatok között az Innovációs és Technológiai Minisztérium által ismét meghirdetett Kooperatív Doktori Program, illetve pályázat keretében. A programban résztvevő doktoranduszhallgatók vállalati együttműködés során dolgozzák fel témájukat, a Széchenyi István Egyetem doktori iskolái által biztosított intézményes keretek között.

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsősorban a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdaság hasznosításában. A KDP 2021. évben meghirdetett pályázata ezért azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett munkát vállalnak, és a felsőoktatási intézményen kívül végeznek kutatómunkát. Mindez pedig elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

 

Pályázattal támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában:

A KDP ösztöndíjas hallgatók egységesen nettó 400 000 forint havi támogatásban részesülnek minimum 24, maximum 43 hónapon keresztül.

Az ösztöndíjas jogviszony kezdete a KDP 2021-es pályázati felhívás esetében egységesen 2022. február 1. Más időpontban az ösztöndíjas jogviszony nem kezdhető meg.

Pályázat benyújtására jogosultak: (részletek a Pályázati felhívás 4. pontjában)

  • akik a pályázat benyújtása előtt a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2021/2022. tanévre meghirdetett doktori képzésre 2021-ben bármely munkarendben felvételt nyertek,

PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:

(további információk a Doktori Iskolák honlapján)

  • Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola: 2021. 08. 15.
  • Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola: 2021. 08. 10.
  • Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola: 2021. 08. 08.
  • Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola: 2021. 08. 20.

VAGY

  • akik a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették,

(A pályázók vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, folyamatosan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.)

ÉS

  • akik a KDP ösztöndíjas jogviszony időszakában a munkáltatónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, amelyért díjazásra jogosultak.

 

 Az ösztöndíjassal jogviszonyban álló, kizárólag magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató lehet:

  • kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a kata hatálya alá;
  • és nonprofit szervezet.

Felsőoktatási intézmény a KDP keretében nem lehet munkáltató.

Jelentkezne? – Segítünk!

A pályázás folyamatának egyszerűsítése érdekében számos sablont készítettek elő, amelyek a 2021-es pályázati felhívás mellékleteit képezik.

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a kdp@sze.hu e-mail-címen. Az érdeklődőknek segítséget nyújtunk a felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata rektor általi aláíratásának ügyintézésében. Ehhez kérjük, hogy 2021. augusztus 23-ig juttassa el a kitöltött nyilatkozatot a kdp@sze.hu  e-mail-címre az aláírt doktori iskola nyilatkozattal valamint témavezetői nyilatkozattal együtt az alábbi tárgy feltűntetésével: KDP 2021 FELSŐOKTATÁSI INTÉMÉNY SZÁNDÉKNYILATKOZATA – PÁLYÁZÓ NEVE.

 

A részletes pályázati felhívás, valamint a letölthető pályázati dokumentumok az NKFIH honlapján érhetők el: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021

A KDP-re való jelentkezés 2021. július 12-én kezdődik, és 2021. augusztus 31-én zárul. A hallgatók pályázatukat a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen történt regisztrációt követően tudják benyújtani.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!