Kooperatív Doktori Program (KDP)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a “Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” elnyerésére.

Újabb innovatív együttműködésre nyílik lehetőség a győri Széchenyi István Egyetem és a vállalatok között az Innovációs és Technológiai Minisztérium által bejelentett Kooperatív Doktori Program, illetve pályázat keretében. Az ősszel induló felsőoktatási-ipari doktori képzésben részt vevő doktoranduszhallgatók vállalati együttműködés során dolgozzák fel témájukat, a Széchenyi István Egyetem doktori iskolái által biztosított intézményes keretek között.

A „Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” elnyerésére nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján.

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsősorban a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdaság hasznosításában. A KDP 2020. évben meghirdetett pályázata ezért azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett munkát vállalnak az iparban. Mindez pedig elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

 

Pályázattal támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában:

Az ösztöndíj összege fejenként legalább havi nettó 200 ezer forint és legfeljebb havi nettó 400 ezer forint 12–48 hónapon keresztül.
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama legfeljebb: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

Pályázat benyújtására jogosultak:

akik a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2020/2021. tanévre meghirdetett doktori képzésre 2020-ban bármely munkarendben felvételt nyertek –

PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK: (további információk a Doktori Iskolák honlapján)

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola: 2020.08.24.
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola: 2020.08.19.
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola: 2020.08.15.
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola: 2020.08.21.

VAGY

akik a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak

ÉS

akik a KDP-ösztöndíjas jogviszony időszakában a munkáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

 

Az ösztöndíjassal jogviszonyban álló munkáltató:

kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a kata hatálya alá – és nonprofit szervezet lehet.

A jogszabályoknak megfelelően felsőoktatási intézmény a KDP-ben nem lehet  munkáltató.

 

A Széchenyi István Egyetem a jelentkezés és a képzés teljesítésének megkönnyítésére doktori-instruktori szolgáltatást is biztosít a programban részt vevőknek, amely támogatja a fokozatszerzés folyamatát és leveszi az adminisztratív terheket a PhD-hallgatók válláról.

 

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, kérjük kapcsolatfelvétel céljából az adatlap kitöltésével adja meg adatait:  KAPCSOLATFELVÉTELI ADATLAP


A pályázatokat 2020. augusztus 1. - 2020. szeptember 15. 24.00 óra (CEST) között lehet benyújtani a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!